2017-04-21

Förvillelser på 1970-talet

Respected Archivist: Please inscribe my name in the Academy and send me the first lesson in Wicca together with a complete description of membership privileges including special assistance by the Council of Elders.
I enclose the sum of $3.99 which I understand will be refunded to me should I not be satisfied in any way.
- Annons ur Amazing Science Fiction, augusti 1973

När man idag diskuterar mediala kurser, certifierade medier, reiki och andra trolldomskurser, så verkar det finnas en uppfattning om att sådant geschäft är nya påfund. Som om sådant är ett unikt kännetecken för vår uppkopplade godtrogna tid. Som om sådant inte förekom "förr i tiden", då folk var källkritiska, politiker ärliga och solen alltid sken.

Men företeelsen är evig, det är bara formen som följer modets nycker. På 1970-talet var det inne med UFOn (även i paranormala sammanhang), Bermuda-triangeln (som uppfunnits tidigare men nu blev allmänkunskap), pyramidernas krafter, leylinjer, Atlantis, en del "satanism" och "häxeri", astrologi och Uri Geller, liksom naturligtvis allt som kunde kallas new age.

Det var förresten det samlade intresset för dylikt som 1976 fick några amerikanska skeptiker att bilda Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP), idag CSI. Och av samma anledning bildades 1982 Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Vad som hände med "Academy of Mystic Arts" i New York verkar okänt. Ett förslag är att annonsen inte gav tillräckligt många $3.99 refundable i gensvar, varför upphovsmannen gick vidare till nästa försök att blåsa sina medmänniskor på några dollars.

2017-04-20

Goferträ

Bygg dig en ark av goferträ
- 1 Mos 6:14

Vad är goferträ? Det är det ingen som vet.

Det finns naturligtvis en rad förslag, som ceder, cypress, något kådrikt träslag, någon försvunnen art eller helt enkelt hyvlat trä, men de är alla mer eller mindre kvalificerade gissningar. För att gofer-forskningen ska komma vidare skulle det krävas åtminstone ett belägg till, där begreppet definieras eller åtminstone används på ett sätt som gör det möjligt att lista ut vad det är. Men för närvarande är faktiskt 1 Mos 6:14 det enda ställe där man sett det hebreiska ordet. Det är ett så kallat hapax legomenon, ett ord som bara har ett enda belägg i ett visst sammanhang; i det här fallet, ett helt språk.

Wikipedia: Gopher wood

2017-04-19

Det påhittade slaget vid Grobnik

På 1240-talet vällde den mongoliska horden in över Europa. De härjade svårt, även med civilbefolkningen; annars var medeltida krig relativt skonsamma i det avseendet, inte alls som senare krig. Allt försvar krossades. Det såg ut som om de skulle kunna nå Atlanten utan större problem -- men våren 1242 var det stopp. Långt, långt österut hade storkhanen Ögedei avlidit, och härföraren i Europa, Batu khan, tvingades återvända till Karakorum.

I kroatiska sammanhang kan man höra en annan förklaring. Enligt den stoppades mongolerna (eller tartarerna) vid Grobnik i dagens Kroatien. Där gjorde en stor ansamling av kroatiska krigare vad alla andra europeer misslyckats med, och besegrade mongolerna.

Emellertid finns det varken historiska eller arkeologiska belägg för slaget. Däremot finns desto fler uppgifter som talar emot att det inträffat. Vid 600-årsminnet av det påstådda slaget skrev en patriotisk kroat en dikt som fick stor uppmärksamhet; även om idén cirkulerat tidigare så var det då, i det nationalistiska 1800-talet, som sagan om slaget vid Grobnik upphöjdes till förment sanning. Åtminstone bland patriotiska kroater.

Wikipedia: Battle of Grobnik Field


2017-04-18

Det blev en Hedvig

Ingen vanlig bloggpost idag p g a Hedvig; Mölndals BB kl 08:33. Samtliga berörda mår prima.

2017-04-17

Lördagsfråga 459: Valutor

 1. En mycket ung Robert Downey Jr. i hans första roll, som hundvalp faktiskt, i pappa Robert Downeys Pound (1970).
 2. Kronan flyger i luften ödesåret 1676.
 3. Blåpetrellen är en valfågel, en av många grupper i familjen liror.
 4. Yen Chia-Kan, president för republiken Kina (Taiwan) 1966-76, träffar Kongos diktator Mobutu.
Östen Väster blev inte slagen till slant av den pekuniärt präglade lördagsfrågan.

2017-04-16

Nordenskiöld letar oaser på Grönland

A. E. Nordenskiöld är för evigt förknippad med Vega (i bakgrunden) och den första färden utmed nordostpassagen. Han hade då kunnat slå fast att det gick att färdas utmed den, men att det inte var särdeles praktiskt, för att uttrycka det mycket milt. Annars hade en märklig idé länge cirkulerat om att polarhavet norr om en viss gräns var isfritt. Vid den här tiden var det få som trodde på den och få torde ha blivit förvånade över Nordenskiölds rapporter.

Det hindrar inte att Nordenskiöld trodde på andra saker som få samtida trodde på.
Professor Nordenskiöld har upptagit den af andra för länge sedan öfvergifna meningen, att den s. k. "Österbygden" på Grönland, der i medeltiden fanns en större norsk koloni, bör sökas på Grönlands östra kust, öster om udden "Farväl". [...] Att söka återfinna spår af denna ödelagda koloni är ett biändamål med den nya expeditionen. Hvad Nordenskiöld egentligen åsyftar är deremot att intränga en längre sträcka – 30 till 40 mil – på Grönlands inlands-is och der söka efter oaser, som möjligen förefinnas, och hvilkas tillvaro styrkes af flere vetenskapliga iakttagelser och rön.
- Wernamo tidning, 17 februari 1883
Under färden utefter Sibiriens kust, der klimatet är långt hårdare än på Grönland, fann [Nordenskiöld] att några ständiga glacierer ej existerade derstädes och började då också tvifla på att Grönlands is är hvad man kallar evig. Det vore nu den tillämnade expeditionens hufvuduppgift att lösa denna fråga.
- Gotlands tidning, 28 april 1883

Nu gick expeditionen bra på så sätt att alla kom lyckligt hem. Men några "oaser" hittade man inte. Inte heller några spår av medeltida kolonier på östkusten, eftersom de alla låg på Grönlands västkust.
Nordenskiölds expedition har lyckligen anländt hem, efter att hafva konstaterat, hvad man kände med temlig säkerhet förut, att intet isfritt inland finnes på Grönland.
- Tidningen Kalmar, 5 oktober 1883

För en besläktad idé om Grönlands fason, se bloggposten Grönland hela vägen.

2017-04-14

Färjekatastrofen 1963

Staten Island Ferry Disaster Memorial - www.sioctopusdisaster.com
It was close to 4am on the quiet morning of November 22, 1963 when the Steam Ferry Cornelius G. Kolff vanished without a trace. On its way with nearly 400 hundred people, mostly on their way to work, the disappearance of the Cornelius G. Kolff remains both one of New York’s most horrific maritime tragedies and perhaps its most intriguing mystery.
- Staten Island Ferry Disaster Memorial Museum: About the Memorial

En färja går under med man och allt, mitt i New York! Alla fyrahundra ombord omkommer! Man kan förstå om många som ser minnesmärket blir konfunderade, över såväl händelsen i sig som att de aldrig hört talas om den förut. För vad orsaken till Cornelius G. Kolffs undergång beträffar så lämnade de fåtaliga ögonvittnena underliga, förvirrade vittnesmål; och på vrakspillror hittade man runda spår, som av stora sugkoppar ... Att händelsen är såpass okänd beror på att den ägde rum samma dag som ett visst mord neråt Dallas, Texas, som helt kom att dominera nyhetsflödet.

- Melanie Juliano: The Staten Island Ferry Disaster

Men som så ofta finns det en enklare förklaring. Att färjekatastrofen 1963 är okänd beror på att den aldrig ägt rum. Den är påhittad av konstnären Joseph Reginella. Han skapade historien, minnesmärket, hemsidan, de "historiska" dokumenten, tidningsklippen ... Melanie Juliano gjorde dokumentärfilmen, där vi får se hennes far som "expert" och en granne som "ögonvittne". I filmklippets kommentarer ser man hur några spelar med och lägger på ytterligare detaljer och omständigheter.
My grandfather told me this story several times. He could not do it without shaking.
There have been several squid sightings throughout the harbor over the years. Various alerts and complaints to the DOT, ferry workers union, and ferry riders coalition, as well as the Save The Squid Foundation have gone unanswered.
A girl I used to date in college ended up doing her doctoral dissertation on this event. Her thesis was very technical. It somehow had to do with the mating and migration habits of large sea creatures, and got too deep into octopus procreation habits for me to read all 347 pages, but there were some good bits.
En enda detalj är faktabaserad: Färjan Cornelius G. Kolff har verkligen funnits. Resten är hittepå.

2017-04-13

March for Science 22 april

Den 22 april äger March for Science rum i mer än 500 städer över hela världen. I Sverige marscheras det i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Som en markering mot de som tycker att skillnaden på sant och falskt inte är så viktig, eller som bara vill veta av vetenskap och forskning när den kommer med de svar man vill ha.
Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de har utmanat rådande sanningar. Diskussionerna kring vetenskap är en viktig del av det demokratiska samtalet. I tider då faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter alltmer konkurrerar med evidensbaserad kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt om uppmärksamheten är det dags att höja rösterna.

Vi tar ställning för forskningen och vill visa vad som gör vetenskapen unik som kunskapskälla, lyfta fram vikten av källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
- www.marchforscience.se
Vi behöver mer vetenskap och kritiskt tänkande i samhället, inte mindre! Självklart står vi upp för det med March for Science.
- Peter Olausson, ordförande Vetenskap och Folkbildning

2017-04-12

Nästan-sydpolen

Dessa glada människor har en sak gemensamt: De befinner sig knappt 200 meter från sydpolen. För polen med pålen (south pole blir roligare på engelska) är den "ceremoniella" sydpolen, utformad för foto-tillfällen.

Det här är den geografiska sydpolen. Den är försedd med minnestavla med Amundsen och Scott, en flagga som byts ut då och då, samt en oglamourös pinne som markerar sydpolens exakta läge. Eftersom inlandsisen rör på sig så får pol-pinnen flyttas då och då.

2017-04-11

Kadaververwertungsanstalte och tvål

Kejsar Wilhelm till rekryten: "Och glöm inte att din kejsare kommer att få bruk av dig – levande eller död".
(Vid fiendens "Anläggningar för kroppars användande" behandlas döda tyska soldater kemiskt för att bli kommersiella produkter som framför allt smörjoljor och grisfoder.)
- Punch, 25 april 1917

Det kan ha börjat som ett språkligt missförstånd. Under första världskriget höll sig tyskarna med Kadaververwertungsanstalte, "kadaver-användnings-anläggningar", där man tog döda hästar (som det fanns i mängder), avskiljde fettet från dem, och förvandlade fettet till smörjoljor och annat.  Omkring 1915 började ett rykte cirkulera där anläggningarnas råvara inte utgjordes av hästar utan av stupade tyskar. Våren 1917 upphöjdes ryktet till officiell propaganda genom bl.a. skämttidningen Punch. En anledning till att det togs upp just då kan ha varit att man ville få med Kina på rätt sida i kriget. Frågor som huruvida det kunde räknas som kannibalism att äta grisar som fötts upp på foder gjort av människor diskuterades. Att fabrikerna togs på allvar visar hur långt demoniseringen gått även under detta krig.

Första världskriget såg en hel del propaganda där såväl sanna som mer eller mindre påhittade påståenden brukades och missbrukades i moralhöjande åtgärder. Historien om Kadaververwerstungsanstalte var den otäckaste. Den förblev en het potatis även långt efter kriget som de ansvariga helst inte hanterade alls. Den togs givetvis upp i Tredje rikets anti-brittiska propaganda. Och bara några år senare blev den åter dagsaktuell, när rykten började cirkulera om en omfattande tysk organisation som avlivade judar i industriell skala. Man kan förstå om de som skämts i åratal för vad de spritt och trott om tyskarna hade mycket svårt att ta till sig liknande uppgifter knappt trettio år senare.

There can be no doubt that the reported commercial use of the corpses of the murdered Jews undermined the credibility of the news coming from Poland and delayed action that might have rescued many Jewish lives.
- Joacim Neander, The German Corpse Factory. The Master Hoax of British Propaganda in the First World War (Saarland U P 2013)

Det är ironiskt på så många nivåer att den groteska tvåltillverkningen faktiskt, efter vad omdömesgilla forskare kommit fram till, förekom i Tredje riket. Inte i någon större skala, och för medicinskt bruk, inte som vanliga hushållstvålar. Men icke desto mindre.
An inquiry by the Gdansk Branch of the Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation has concluded that soap was made from human fat and used for general cleaning purposes at the Anatomy Institute of the Gdansk Medical Academy, under the direction of Professor Rudolf Spanner, during the Second World War.
- Auschwitz-Birkenau: Human Fat Was Used to Produce Soap in Gdansk during the War, 13 oktober 2006

Wikipedia (eng.): Kadaververwertungsanstalt; Soap made from human corpses

2017-04-10

Handbok vid stora nyheter

"Checklista när det smäller" hade den också kunnat heta. Eller "8 saker du ska tänka på när de största rubrikerna dyker upp".

Breaking News Consumer's Handbook är ett tema som podden On the Media kört flera gånger. Bilden ovan bygger på BNCH Active Shooter Edition; därav originalets punkt 4, "There's almost never a second shooter". Den var mycket specifik, till skillnad från de andra punkterna, som kan användas vid praktiskt taget varje nyhet som är tillräckligt stor för att journalisterna ska få stora skälvan ... Ja, för att media kan ha klenare nerver än folk i allmänhet har vi just fått belägg för.

Mediebruset översatte BNCH. Bilden delades flitigt på Facebook den 7 april. Därför tyckte jag att det var värt att göra en lite bättre översättning.

2017-04-09

Brynäs blir Gefle

Semifinal för Brynäs och säsongspremiär för Gefle IF. Då drabbades vi av hjärnsläpp när vi ritade vår förstasida av papperstidningen.
Få läsare kan ha undgått att istället för Brynäs i rubriken blev det GIF. Jag ber förbehållslöst om ursäkt över tabben och vill påtala att ingen skugga ska falla över vår sportredaktion här, som inte själva satt rubriken.
Men den mänskliga faktorn en stressig kväll i tidningsredigeringen kan ibland ställa till det.
- Anna Gullberg, chefredaktör och ansvarig utgivare: Pinsam miss om Brynäs av oss på Gefle Dagblad, 3 april 2017

Gävles främsta representant inom fotboll heter Gefle IF. Gävles främsta representant inom den långt viktigare (åtminstone i Gävle) sporten hockey heter, och detta tillhör allmänbildningen, Brynäs. Att lokaltidningen blandar ihop de två namnen ska inte hända; det finns, som man säger, inte på kartan.

Rubriken sattes, som vanligt, inte av de som skrev artikeln. Eric Hilmersson nämner (Världen globaliseras och Brynäs blir Gefle IF, GP 9 april 2017) att den inte ens sätts i Gävle utan långt bort i ... Sundsvall. Av "en stressad nattredaktör" därtill. Vilket inte låter helt övertygande.

Hilmersson tillskriver även chefredaktören ett citat "det kan hända vem som helst och var som helst" som inte står i rättelsen ovan men jag hoppas (...) att det inte är taget ur luften.


(En och annan påminner sig om när Carl Bildt på en hockey-relaterad fråga svarade med (fotbollslaget) Elfsborg. Det gav knappast några minuspoäng för någon som aldrig påstått sig ha minsta intresse för hockey, snarare tvärtom.)

2017-04-08

När källkritik blir svår

Bild från excellenta @mediebruset, som översatt de värdefulla och användbara tipsen från podcasten On the Media.

Händelsen kommer att rådbråkas i åratal. Men redan innan röken hunnit lägga sig, så att säga, så går det att fälla några kommentarer angående Drottninggatan den 7 april 2017 ur ett källkritiskt perspektiv.

Något som respektabla medier börjat hålla sig med är samlingar av påståenden som inte stämmer. Sveriges Radio är ett exempel. Här är deras sida, så som den först såg ut:
 • Ingen har gripits. Uppgifter florerar om att personer har gripits. Polisen skriver på sin hemsida att ingen är gripen.
 • Polisen dementerar skottlossningar. Medier skriver om skottlossningar på flera platser runtom i Stockholm. Det stämmer inte enligt polisen.
 • Polisen har släpps en bild på en person de vill komma i kontakt med. Polisen uppger INTE att den här personen är misstnänkt.
- Sveriges Radio: Olika uppgifter florerar – det här stämmer inte, 7 april 2017 16:51 (det enda klockslaget som sedan stod på sidan, inte när den senast uppdaterats)

Sådana samlade avfärdanden av rykten förekom inte för bara några år sedan. Det är ett utomordentligt exempel på hur media bättrat sig. Även om ryktesspridning och händelseutvecklingar givetvis innebär att bilden som ges inte kan vara heltäckande i varje givet ögonblick; det får finnas en gräns för vilka tokigheter man tar med, och en viss eftersläpning är ofrånkomlig när saker ska bekräftas och dubbelkollas. Sådant hör till.

Så till det mindre bra ...

Källkritik är ibland lättare, ibland svårare. Det är svårt när man har att göra med oklara men våldsamma situationer, som naturkatastrofer, krig och terroristattacker. Det är svårt när man varken sitter på håll eller ens är influgen utan har det förfärliga mitt i sin vardag. Det är särskilt svårt när man, trots nämnda svårigheter, dessutom är under press att leverera. Det är då som agnarna skiljs från vetet.

Det är då som annars aldrig så professionella journalister kan börja intervjua varandra – det tydligaste tecknet på att efterfrågan på information överstiger tillgången.

Det är då journalister kan börja "intervjua" chockade personer som är i behov av vård – ett beteende som inte bara är oprofessionellt och improduktivt utan skadligt, för alla inblandade.

Det är då som annars duktiga nyhetsbevakare (resten vet vi ju var vi har) kan tappa koncepterna och börja sprida obekräftade rykten, exempelvis om de skottlossningar som tydligen ägde rum över praktiskt taget hela Stockholm. Just sådant som de vet att man inte ska ägna sig åt, som de berättar för andra att de inte ska ägna sig åt, och som de annars inte ägnar sig åt.
Det har gått drygt fyra timmar efter att det misstänkta terrordådet inträffat när hon pratar med GP och hon är i chock. Hon skakar medan hon berättar det hon precis bevittnat
- GP 7 april 2017

En utsänd från SVT gör något som man helt enkelt inte gör

Ibland blir den samlade pressen för hård. Även journalister är människor. Det är en lärdom att dra, för dem och för alla andra. Och om även utbildade erfarna journalister fallerar i vissa situationer, vad ska man då säga om deras mindre nogräknade kolleger? Eller alla lösa rykten som nätet översvämmas av när det smäller?
 • Direkt efter stora händelser kommer medier att ha fel.
 • Lita inte på anonyma källor.
 • Lita inte på medier som citerar andra medier som källa.
 • Lyssna på mediernas ordval:
  • "Det kommer uppgifter..." betyder vad som helst.
  • "Vi väntar på att få det bekräftat..." betyder att det är obekräftat.
  • "[Medier] rapporterar..." betyder att de antingen har ett scoop eller spekulerar.
 • Fokusera på media nära händelsen [vilket uppenbarligen kan ha sina nackdelar]
 • Jämför medier.
 • Stora händelser lockar fram bluffmakarna. Och photoshopparna.
 • Twittra inte i affekt. Det här är ditt ansvar.
Det sista är det kanske viktigaste för oss alla, och svåraste. Nu när bilden av verkligheten inte bara skapas av medierna utan är ett kollektivt arbete.

2017-04-07

En varning till kristna

Det händer ofta att även icke-kristna kan en eller annan sak om jorden, himlen och andra element i världen, om stjärnornas rörelser och till och med deras storlek och avstånd, om förutsägbara sol- och månförmörkelser, årets skiftningar och säsonger, om olika sorters djur, buskar, stenar och så vidare, och att denna kunskap hålls för sann utifrån förnuft och erfarenhet. Det är då en skamlig och en farlig sak för en hedning att höra en kristen prata strunt om dessa ämnen som om det var hämtat ur våra Heliga Skrifter; vi måste göra allt vi kan för att undvika en sådan pinsam situation, där människor upptäcker stor okunnighet hos en kristen och skrattar och hånar honom.
Problemet är inte så mycket att en okunnig person blir förlöjligad, utan att människor utanför vår tros gemenskap tror att våra förkunnare hade dessa åsikter, och att författarna till våra Skrifter blir förkastade som obildade män, till stor förlust för dem för vilkas frälsning vi sliter.
Om de upptäcker att en Kristen har fel inom ett område som de själva behärskar väl, och hör honom hålla fast vid sina dåraktiga åsikter som om de vore från våra böcker, hur ska de då kunna tro på dessa böcker när det gäller de dödas uppståndelse, hoppet om ett evigt liv, och ett evigt kungarike i himlen, när de tror att sidorna är fulla av osanningar om fakta som de själva har lärt sig genom erfarenhet och förnuftets ljus?
Det finns ingen gräns för hur mycket skada och sorg dessa vårdslösa och inkompetenta uttolkare av den Heliga Skrift orsakar sina visare bröder när de blir avslöjade med en av sina illasinnade falska åsikter och blir uppläxade av dem som inte är bundna av auktoriteten i våra heliga böcker. Då kommer de att försöka gå till den Heliga Skriften efter bevis för att försvara sina fullständigt dåraktiga och uppenbart osanna påståenden, och även recitera ur minnet många passager som de tror stöder deras åsikt, även om de inte förstår vare sig vad de säger eller vad de uttalar sig om.
- Augustinus av Hippo: Den bokstavliga tolkningen av Genesis (ca 400 e.Kr.)

Man måste säga att kyrkofadern Augustinus varning till hans bröder och systrar i Kristo inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar. Visserligen är kreationister, s.k. bokstavstroende (som är en relativt modern företeelse, vad folk än tror) med flera sällan katoliker. Men nog är det så, att deras stolta uppvisningar av intellektuell slapphet och oärlighet kan ge en oberoende betraktare intrycket att man måste vara lite bakom för att bli religiös, oavsett inriktning.

Texten hämtade jag från Humanistbloggen: Råd från Augustinus där Patrik Lindenfors översatt till svenska från en engelsk översättning. Styckeindelningen är min. Här är förresten originalet:
Plerumque enim accidit ut aliquid de terra, de coelo, de caeteris mundi huius elementis, de motu et conversione vel etiam magnitudine et intervallis siderum, de certis defectibus solis ac lunae, de circuitibus annorum et temporum, de naturis animalium, fruticum, lapidum, atque huiusmodi caeteris, etiam non christianus ita noverit, ut certissima ratione vel experientia teneat.
Turpe est autem nimis et perniciosum ac maxime cavendum, ut christianum de his rebus quasi secundum christianas Litteras loquentem, ita delirare audiat, ut, quemadmodum dicitur, toto coelo errare conspiciens, risum tenere vix possit.
Et non tam molestum est, quod errans homo deridetur, sed quod auctores nostri ab eis qui foris sunt, talia sensisse creduntur, et cum magno eorum exitio de quorum salute satagimus, tamquam indocti reprehenduntur atque respuuntur. Cum enim quemquam de numero Christianorum in ea re quam optime norunt, errare comprehenderint, et vanam sententiam suam de nostris Libris asserere; quo pacto illis Libris credituri sunt, de resurrectione mortuorum, et de spe vitae aeternae, regnoque coelorum, quando de his rebus quas iam experiri, vel indubitatis numeris percipere potuerunt, fallaciter putaverint esse conscriptos?
Quid enim molestiae tristitiaeque ingerant prudentibus fratribus temerarii praesumptores, satis dici non potest, cum si quando de prava et falsa opinatione sua reprehendi, et convinci coeperint ab eis qui nostrorum Librorum auctoritate non tenentur, ad defendendum id quod levissima temeritate et apertissima falsitate dixerunt, eosdem Libros sanctos, unde id probent, proferre conantur, vel etiam memoriter, quae ad testimonium valere arbitrantur, multa inde verba pronuntiant, non intellegentes neque quae loquuntur, neque de quibus affirmant.
- Augustinus Hipponensis: De Genesi ad Litteram, I 19.39

2017-04-06

Antibiotika hjälper inte mot förkylning

Var femte svensk tror att antibiotika kan hjälpa mot virusinfektioner som förkylning och influensa.
- Många svenskar tror fel om antibiotika, SvD 17 november 2016

Antibiotika har ihjäl bakterier eller svampar. Förkylningar förorsakas av virus som inte påverkas av antibiotika. Att ta antibiotika mot förkylningen är inte bara poänglöst utan i längden dåligt, eftersom de bidrar till att göra antibiotika-resistenta stammar ännu mer antiobiotika-resistenta.
Antibiotics are not effective against viruses such as the common cold or influenza, and their inappropriate use allows the emergence of resistant organisms.
- Wikipedia: Antibiotics

När en nyhet görs utifrån en undersökning så är rutinåtgärden att ta en titt på vilka som låtit göra undersökningen, och varför. I det här fallet är det branschorganisationerna Läkemedelsindustrin (LIF), eller "De forskande läkemedelsföretagen" som de föredrar att kalla sig, och Sveriges Apoteksförening som står bakom. Undersökningen är en del i kampanjen Ta hand om dig – med råd från ditt apotek som syftar till att folk ska ta hjälp av apoteken istället för vårdcentralerna.
– Vi hoppas att vårdcentralerna kan avlastas och att man i stället tar hjälp av apoteken. De kan ge goda råd om hur man kan använda receptfria läkemedel för att lindra symtomen, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF – de forskande läkemedelsföretagen, och ansvarig för kampanjen.
- Kunskap om förkylning och influensa behöver öka, LIFe-Time 19 september 2016

Det låter ju bra. Men man kan notera att samma kompetens inte har något emot att sälja varor som åksjukearmbandet Sea-Band med "en påsydd plastkula som trycker ner och stimulerar en akupressurpunkt på underarmens insida", eller vitamintabletter till folk som inte behöver dem, eller produkter från den gravt förvillade (bland mycket annat är de starkt emot vaccineringar) antroposofiska sektens eget varumärke Weleda.

2017-04-05

Brädden blir bredden

Vilket alternativ skulle du använda:
 • Glaset är fyllt till bredden
 • Glaset är fyllt till brädden
"Bredden" är ett betydligt vanligare ord än "brädden" och det som många föredrar. Kanten på glaset heter emellertid brädden, och det är den man fyller upp till.

Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, gjorde en enkel slagning på de två alternativen:
I tidningstext blir det rätt i 70 procent av fallen; man kunde nog begära mer. I bloggmaterialet blir det rätt i 20 procent av fallen. Alltså, det blir för det mesta fel: där skriver och läser man oftast till bredden, inte till brädden. Den uppenbara slutsatsen är att majoriteten bloggare tror att det heter till bredden.
- Är glaset fyllt till bredden eller brädden, GP 1 april 2017

Språk är inte en objekt verklighet utan ett socialt kontrakt. Om tillräckligt många gör fel så blir det rätt, vad man än tycker om det. Eftersom bloggarna torde utgöra ett någorlunda representativt urval av det svenska språkets brukare så verkar det som om vi kan se fram emot en tid då det korrekta alternativet är "glaset är fyllt till bredden". Märkligare saker har hänt i språket, otaliga gånger.

2017-04-04

SOS med smör eller snaps?

Dum fråga kan tyckas, då ju smör och snaps är helt oundgängliga i den kulinariska klassikern. Men så här då: Vad betyder SOS?

Själv har jag hittills aldrig hört någon annan uttolkning än Smör, Ost och Sill. Kanske har jag tänkt någon gång att det där smöret känns överflödigt att specificera, men varför inte, när man får en så käck förkortning. Men så såg jag detta:
Den ursprungliga betydelsen för SOS på krogen är Snaps, Ost och Sill.
- Svensk dryckeskultur (Altia), en folder som kom i en sån där liten låda med blandade småflaskor

Slagningar ger inget glasklart besked. Smöret är avgjort vanligast, men snapsen ger inte så få träffar den heller. Vilken som är äldst vet jag inte (än), inte ens hur länge förkortningen alls förekommit i matsammanhang. Rimligtvis är den senare än 1908 då SOS antogs som internationell nödsignal (se faktoider.nu: SOS). Att snaps-versionen är äldst låter rimligt; kanske ersättningen med smöret var en sorts alkoholpolitiskt statement..?

Här kräves, som så ofta, mer forskning.

2017-04-03

Lördagsfråga 458: Aprilfiskar

 1. TV-strumpan 1962: Kjell Stensson berättar om Pål Arne Utmeisters idé för rekordenkel färgtelevision. Någon nylonstrumpa förekommer faktiskt inte i inslaget. Det han håller upp här är dock en brynja, "eller loppryssja som den kallas i det militära", för att visa att de betydligt glesare maskorna är oanvändbara i sammanhanget.
 2. Spagettiskörd 1957: En familj i Schweiz skördar spagetti från sina spagettiträd. Detta är BBC:s motsvarighet till SVT:s strumpa, den klassiker som alltid nämns i sammanhanget eftersom den lyckades lura så många så mycket och lämnade ett djupt spår i det allmänna medvetandet. Det är svårt att tänka sig vad som idag skulle kunna slå an på samma sätt.
 3. Vasa-fynd 1961: Sedan TV-ankaret Olle Björklund hämtat upp en kista från det högaktuella regalskeppet Vasa går han igenom innehållet med "antikvarie Nils Lindgren", spelad av Yngve Gamlin. Man hittar drickbar öl, en baguette, smör och här en "sjörullad ost".
 4. Eiffeltornet 1991: Byggnaden har varit föremål för bra många aprilskämt genom åren. Den här gången berättade man att den översta delen tillfälligt flyttats för att repareras.
Fyra klassiska poissons d'avril, "aprilfiskar" som de kallas på det språket. Inte så mycket utmaning, som Christian konstaterade, men han var hur som helst först med rätt svar.

2017-04-02

Framtida robotar på 8 bitar

I Camerons The Terminator (1984) får man vid några tillfällen se världen genom ögonen på Arnolds T-800. I de korta klippen scrollar lite text snabbt förbi. Den som återges på bilden här utgörs av assemblerkod. Närmare bestämt är det en del av programmet Key Perfect för Apple II som publicerades i tidningen Nibble Magazine.
10          ORG  $4000
11 A1       =    $3C
12 A2       =    $3E
13 A4       =    $42
14 AUXMOVE  =    $C311
...
Det användes för att kontrollera att man skrivit in program rätt, sådana program som publicerades som listningar i tidningen och som läsarna kunde knappa in i sina datorer (för ett exempel, se bloggposten Fildelning 1984). Man kan förstå att en robot som rest i tiden behöver kolla lite checksummor och grejor för att se att mjukvaran inte tagit skada.

Processorn 6502 lanserades 1975 och satt i flera populära maskiner som Apple II, Atari 2600, VIC 20 och (varianten 6510) Commodore 64. Det är spännande att se att den fortfarande kommer att användas 2029.

Faktum är att den fortfarande används år 3000. Det sitter nämligen en 6502 i roboten Bender i tv-serien Futurama som utspelas vid den tiden.

2017-03-31

Titanics fjärde skorsten

Direkt efter Titanics undergång publicerades mängder av skildringar, allt från äkta, osminkade vittnesmål till rena påhitt. Det tog ett tag för forskningen att skilja de bättre från de sämre eller direkt värdelösa; när vi idag läser beskrivningar av händelsen har de senare gallrats bort. Samma fenomen uppträder varje gång någonting anmärkningsvärt händer: Direkt efter katastrofen, olyckan eller terroristdådet kommer en flod av påståenden där sanningar blandas med rykten, missuppfattningar och desinformation av alla de slag. Att i den situationen idka god källkritik är inte bara svårt utan ofta praktiskt taget omöjligt. Därför är det en god tumregel att direkt efter en sådan händelse vara sparsam med delandet, i synnerhet beträffande de uppgifter som så att säga retar delnings-nerven allra mest.
- Peter Olausson: Källkritik, Folkvett 2017:1

Illustrationen och bildtexten valdes inte av mig utan av layoutaren. När jag fick korrekturet kastade jag ett öga på dem, konstaterade att de var OK, och fortsatte leta anomalier i min egen text.

Sedan föreningen VoF:s medlemstidning nått prenumeranterna så fick jag ett glatt meddelande från ingen mindre än Göran Grimvall, professor emeritus på KTH och obegripligt trägen konstruktör sedan 1979 (varje vecka!) av miniproblem i Ny Teknik. Redan mailets rubrik, om Titanics skorsten, fick mig att inse vad som hänt. För ångaren hade tre skorstenar som verkligen användes till att leda bort röken från pannorna. Den aktersta skorstenen hyste luftintag men var i övrigt ren dekoration. På bilder och filmklipp (som i Camerons film) ser man ofta rök från alla fyra skorstenarna men så såg det inte ut i verkligheten. Vilket jag visste, men inte tänkte på när jag såg bilden ovan.

Poängen med en kuliss-skorsten var för att att skilja ståtliga four funnel liners som Olympic och Titanic från futtiga tre- eller rentav två-skorstenare. Lite som en marin motsvarighet till push-up. Den första fyr-skorstenaren var för övrigt ingen mindre skuta än Kingdom Brunels legendariska Great Eastern.

2017-03-30

Moderniserad vägskylt

Vägmärke A10, "Varning för slirig väg", i äldre och nyare tappning

En och annan vägskylt är uppenbart anakronistisk. Den tydligaste och mest kända är väl varning för järnväg med ett gammalt ånglok; man kan undra hur länge det kommer att hänga med. Andra är subtilare.

De två ovan skiljer sig framför allt i den kluns som bilen till vänster har på undersidan. Det är en så kallad differentialväxel som ser till att höger och vänster hjul kan snurra olika fort, vilket är bra att ha i kurvor. Sådana finns på alla bilar men är numer inte i närheten lika iögonenfallande, vilket återspeglas på bilen till höger.

Jag vet inte när Trafikverket/Transportstyrelsen valde att uppdatera bilarna på skyltarna. Vidare förmodar jag att denna blogg har läsare som är betydligt mer insatta i differentialhistoria än undertecknad, och vet på ett ungefär när den äldre skylten började bli omodern.

2017-03-29

Pyramidsylten Flavon

En tesked av t ex Flavon Green ger näringsämnen motsvarande ca 1 kg av blandade grönsaker.
- Nätet
Minsta ordersumman är 135 Euro (ca 1350 kr). För det får du 3 burkar av deras premiumprodukter eller 4 burkar av deras basprodukter.
- Också nätet

Burkarna är på 240 gram, så "premiumprodukten" Flavon Green kostar 1875:-/kg. Men då får man också, enligt uppgift, ett destillat av 35 kg broccoli, vitlök, selleri, morot, spenat, vetegräs, spirulina (en cyanobakterie som ofta kallas alg eftersom ingen vill äta cyanobakterier), grönt te, havtorn, persilja och grapefrukt. Som givetvis påstås vara rengörande, uppfriskande och avgiftande (se bloggposten Allt du behöver veta om detox), hjälpa dig att "leva ett riktigt kvalitativt och hälsosamt liv" med lagom luddiga påståenden om specifika sjukor, med mera.

Fast allt det är är ju sekundärt. Pyramidsylten Flavon är som vilken rönni-juice som helst, där det primära målet är att tjäna pengar.


- Det vi egentligen skapar, det är ett klassiskt pyramidspel.
- Ja fast det, det är olagligt.
- Ja, men då blandar vi in den här juicen, och så låtsas vi att det är den som är det viktiga.
Flavons grundare har också en i branschen klassisk skolning; jag gissar att det ena "nätverket" är Herbalife.
Han arbetade för två amerikanskägda nätverk som sålde kosttillskott, han nådde de högsta nivåerna bland de ungerska distributörerna. Som distributör, fick han insikt i både ungersk och internationell expansion, såg de misstag gjordes och beslutade sig för att etablera ett MLM företag som skulle fokusera på distributörerna genom att minimera krav och maximera provision.
- Flavon Max Sverige: Bolagets ledning

Det som mest skiljer detta pyramidspel från otaliga förhoppningsfulla konkurrenter är den ungerska bakgrunden, där det uppiggande oläsbara (för en grav indoeuropé som undertecknad) språket blandas med härligt stolpiga översättningar.

Ett obligatoriskt inslag i pyramidspel är alla lyckliga människor som berättar att de blivit lyckliga tack vare pyramidspelet. Det var inte lätt att välja ett exempel men till slut fick det bli Attila, verkställande direktör i pyramidsylt.

2017-03-28

Charles och Diana var lika långa

Bildgooglar man på Charles och Diana hittar man drivor med bilder där det tydligt framgår att de var lika långa.

Man hittar även, utan minsta svårighet, bilder där detta faktum inte framgår.

Det märkligaste exemplet är nog frimärket från 1981 där Diana reducerats till dvärg.

2017-03-27

Lördagsfråga 457: Carl XVI Gustaf

 1. Karl den store. Närmare bestämt den påkostade behållare för en bit av hans skallben som finns i katedralen i hans Aachen. Avbildningen är ett halvt årtusende yngre än kejsaren och mer idealiserande än realistisk.
 2. Gustaf på gamla femkronorssedeln.
 3. Folke Filbyter, stamfar till den Bjälboätt som fortfarande är mer känd som Folkungaätten, och som lämnat rejäla avtryck i såväl svensk historia som sagohistoria.
 4. Loggan för Jägermeister anspelar på sägnen om jägaren Hubertus. En dag på passet fick han se se en hjort med ett lysande kors mellan hornen. Hubertus blev djupt kristen av den sanna katolska läran på fläcken, och sedemera helgon. Historien hade redan berättats om ett tidigare helgon, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att villebråd med självlysande religiösa symboler en gång i tiden var en vanlig kanal för Gud Fader att kommunicera med den aktuella målgruppen.
Carl Gustaf Folke Hubertus är ju också det fullständiga (säger utan de efternamn som undersåtar håller sig med) namnet på vår nuvarande kung och statschef. Den satte Tricky.

2017-03-26

Ordförande VoF

Lördagen den 25 mars höll den skeptiska föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) årsmöte i Malmö. Avgående ordförande Linda Strand Lundberg avtackades. Till ny ordförande valdes Peter Olausson, det vill säga undertecknad.

2017-03-24

"Skeptikervecka" (jojo) på Chalmers

På måndagen talar civilingenjören Göran Schmidt om livets design, på tisdagen Stefan Gustavsson om skäl att tro på uppståndelsen, på onsdagen universitetslektorn Morten Sager om vetenskapstro, på torsdagen pastorn Andreas Engström om vad den kristna tron innebär och på fredagen talar amerikanen Peter Payne, som har en doktorsgrad i filosofi, om huruvida etik behöver en grund i Gud.
- Örjan Landgren, ordförande i Chalmers kristna grupp och arrangör, intervjuas; "Skeptikervecka" på Chalmers,* Världen idag 23 mars 2017

Det är alltså en kristen studentförening som håller en "Skeptikervecka" på Chalmers den 27 mars till 1 april. Veckan handlar inte alls om vetenskaplig skepticism utan om kristen tro och bitvis djupaste ovetenskap.

Få se:
 • Göran Schmidt är kreationist och verkar i den förvillade, förvillande kreationistklubben Genesis. Han hör rentav till de så kallade ungjordskreationisterna som hävdar att människor, livet och jorden skapades av Gud Fader för sisådär 6000 år sedan.
 • Stefan Gustavsson är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen som förespråkar en konservativ bibeltro. Han är även engagerad i Claphaminstitutet (osäker på hans position där idag) som aldrig någonsin låter förnuft gå före tro.
 • Morten Sager är universitetslektor i vetenskapsteori på Göteborgs universitet, programkoordinator för masterprogram i evidensbasering och pastor i Saronförsamlingen. Han har bl.a. skrivit om etiska aspekter av osäker vetenskap och vaccinkontroverser.
 • Andreas Engström är pastor i missionskyrkan i Gråbo. Om han har gjort några pseudovetenskapliga avtryck någonstans så har jag inte hittat dem.
 • Peter Payne driver "Institute for Credible Christianity" vilket rimmar illa med att dela scen med herrar som Schmidt och Gustavsson. Jag hittar inte så mycket påtagligt om honom men den med mer lust och tid hittar några längre texter på IFCC: Papers.
Måhända namnet är valt för att locka dit skeptiker? I så fall lär det fullgöra sitt syfte. Det vore klart intressant att se en livs levande ungjordskreationist lägga ut texten, tycker en som aldrig varit med om något sådant förut. Å andra sidan är det tråkigt att en respektabel institution som Chalmers Tekniska Högskola ska förknippas med förvillande.

Ett exempel på förvillande är den återkommande och tröttsamt vilseledande liknelsen med "vetenskapstro", där ordet "tro" ska få oss att anta att vetenskap är lika mycket religion som den organiserade vidskepelse som kallas religion.
– På Chalmers är det viktigt att tala om vetenskapstro. Man har en väldig övertro på vetenskapen i dag, som att vetenskap skulle vara något fastställt, säger Örjan Landgren, som vill betona att tro finns med som komponent både när det gäller kristen tro och tron på vetenskapen.
- Örjan Landgren i "Skeptikerveckan" inbjuder till samtal om kristen tro, Dagen 19 mars 2017

Visst finns det de som har missförstått vetenskap. Förvisso är vetenskap inte någon fastställd kunskapsmassa eller så. Vetenskap är en metod för att komma fram till de sannolikaste slutsatser man kan dra utifrån de data som för ögonblicket är tillgängliga. – Det förefaller som om Landgren menar att vanföreställningen är särskilt vanlig på den tekniska högskolan. Det tror (i betydelsen "förmodan att viss information om sakförhållanden är sann", inte "religiöst bestämd livshållning och livstolkning") inte jag. Och jag är helt säker på att fromt dillande inte gör saken ett spår bättre.


* Båda tidningarna, varav Världen idag lätt klassas som den mest förvirrade, har citationstecken runt "Skeptikerveckan".

2017-03-23

Myten om häxkvasten

På Goyas Linda maestra!, "Vackra mästarinna!" från 1799 ser man häxornas kvast med borsten i färdriktningen. När och varför man vände på den vet jag inte. Om det ena eller andra är mer logiskt är en diskussion jag tror jag står över ...

... Till skillnad från en fet faktoid till förklaring av häxornas kvastar som dyker upp vid påsktid. Myten går ut på att 1) häxornas resor till Blåkulla egentligen var drogtripper, som 2) åstadkoms medelst hallucinogena växter beredda till så kallad häxsalva, som 3) applicerades på tunn hud eller allra helst slemhinnor, vilket 4) för kvinnor kunde utföras medelst något, hm, lämpligt format föremål. Som till exempel ett kvastskaft ... Den bild som ni nu har framför ögonen är den enda anledningen till att denna faktoid fortlever. För den är en myt, lika mycket som häxsalvan, häxdrogerna, "häxans trädgård" med giftiga växter (spikklubba belladonna m.fl.). Häxprocesserna byggde på fantasier.

Historien som den sprids är försedd med ett påstått belägg:
In rifleing the closet of the ladie, they found a pipe of oyntment, wherewith she greased a staffe, upon which she ambled and galloped through thick and thin.
- Från utredningen av den påstådda häxan Alice Kyteler 1324

Denna pipe of oyntment radas upp jämte vittnesmål om en häxbrygd med bland annat hjärnan och kläderna från en odöpt pojke, tre framtrollade svarta män som legat med Alice, och en demon som hette Robert. Det finns flera exempel på påstådda smörjhorn och andra attiraljer som skulle ha använts av de åtalade, men som de onda makterna lyckats trolla bort innan häxpolisen anlände. Det finns just ingen anledning att ta den på allvar.

2017-03-22

En bok till

Några år sen sist ... Men nu är det dags igen; ännu en bok ska skrivas ihop.

Planerad estimerad utgivning hösten 2018. Så håll inte andan.

2017-03-21

Skrattgympa: Skratta eller gråta?

Ett gott skratt förlänger livet, heter det. För Lena Thornander i Borås har det blivit en konkret metod. Skrattgymnastik kallar hon den och det handlar helt enkelt om att skratta för att må bättre. [...] Enligt henne fungerar skrattet som rena mirakelkuren, allt från fobier, snarkning och träningsvärk till svullna leder och ont i huvudet kan botas med hjälp av skrattgympan.
 - Susanna Mattsson: Skratta dig frisk igen, Metro 28 maj 2006
Skrattgympa
- Skatteverket: Skattefria förmåner A-Ö inom motion och friskvård

Det finns många underliga exempel i Skatteverkets listor på sysselsättningar (i brist på bättre ord) som arbetsgivare kan eller inte kan erbjuda sina anställda skattefritt. Skrattgympan hör till de mer deprimerande. Det låter oväntat; som den presenteras ytligt så går den ut på att folk skrattar loss, gärna i grupp. Oavsett om man tycker att det låter trevligt eller hejdlöst fånigt så kan det väl ändå inte vara skadligt..?

Nej, i sig är skrattgympan säkert helt ofarlig. Men hos Lena Thornander, landets mesta och mest uppmärksammade skrattomolog®, är terapin väldigt, väldigt likt bra många andra kvacksalverier som också är helt ofarliga i sig (som homeopatins sockerpiller), men där det blir problematiskt om folk skulle luras att använda dem istället för effektiva metoder.
Mina skrattpass utomhus som jag utförde flera gånger varje vecka gjorde att jag syresatte mig effektivt. Detta visar ju att syre är det mest effektivaste botemedlet, inte bara mot bakterier utan även för virus. Cancer är en virusform. Heller ingen oro om att cancern skulle komma tillbaka. Och det var det mest underbara att slippa oron.
- Lena Thornander, Skrattgympa.se: Friskvård

Kvackare med minsta koll på läget vet att just cancer hör till de sjukor som (den tyvärr alldeles för tama) lagstiftningen förbjuder dem att behandla eller utlova bättring av. Därför brukar de vara väldigt försiktiga när de närmar sig just det området. Lena Thornander verkar inte ha någon särskild koll på läget.

Å andra sidan har hon åtminstone lärt sig att använda frasen "påskynda självläkning" istället för att utlova bot. Smart! Krämpor och relaterat som skrattomolog® Thornander utlovar möjlig påskyndning av självläkning av:
 • minnessmärtor (vad det än är)
 • sura uppstötningar
 • öroninfektioner och vatten i örat ("skratta på en frekvens som berör öronen försvinner trycket och en ev. inflammation kan hävas")
 • huvudvärk
 • bihåleinflammation
 • snarkningar
 • ledbesvär
 • åderbråck ("kryper tillbaka under musklerna")
 • herpesmunsår ("med rätt teknik och du kan avstanna prosessen samma dag")
 • lunginflammation
 • astma och kol
 • benbrott ("läker fortare, mindre värk")
Dessutom förbättras funktionen hos
 • smaklökarna eftersom bihålorna rensas
 • luktsinnet eftersom bihålorna rensas
 • huden ("mjukare slätare tåligare gentemot blåsor och skavsår där har syresättningen av huden ett finger med i spelet")
 • håret blir starkare.
 • musklerna blir starkare ("mjölksyran uteblir vid träning eller kraftansträngning").
 • underliv och bukmuskulatur blir starkare ("Ger en stoltare hållning. Håller höftkulorna på plats.")
 • tandköttet
 • balansen
 • fotställningen ("du sliter skorna jämnare")
Dessutom får du en starkare och mer melodisk stämma ("lättare att ta till sig information för texten vid högläsning blir roligare att lyssna till"), bättre självförtroende, "sammanhållning", mimik och kroppsspråk, med mera, med mera. Och det finns ännu mer att läsa i boken (kursiv fetstil på sajten). Jag vill inte undanhålla presentationen av Skratta med anledning:
Varför? Metoden är användbar.
Därför? Att så många inte kan ha fel. Vetenskap borde det vara eftersom effekterna är självupplevda av mig och mina deltagare.
Inte genom forskning utan mer utvärdering av metoden. Men mycket av det jag upplevt har redovisats som forskningsresultat i media och vetenskaps magasin- efter bokens utgivande- som bevisar att det stämmer överens med mina och deltagarnas upplevelser.
Hur? Man går tillväga.
Vad? Som kan hända.
- Skrattgympa.se: Boken

För övrigt är Skrattomolog® hennes egen konstruktion, komplett med R-märke och en varning: "Text och bild på webbplatsen skyddas av lagen om upphovsrätt och får ej användas i något annat sammanhang utan medgivande." – Så fick man åtminstone något att skratta åt.

2017-03-20

Lördagsfråga 456: Svart

 1. Tommy Nilsson, några år innan han medverkade i en egendomlig reklam-grej där han påstod att han lagt sig till med artistnamnet Black.
 2. Även i svartvitt är den så kallade ålen utmed ryggen tydlig, ett av de karakteristiska dragen hos hästfärgen black. Att en black inte alls är svart utan snarare tvärtom framgår också; själva ordet är förresten närmare släkt med blank.
 3. Svartbjörnen Ursus americanus finns i en mängd andra färger än svart. Det här är heller ingen albino eller så.
 4. Att den så kallade svarta lådan på flygplan inte är svart nämns, tror jag, varje gång företeelsen kommer på tal. I samma faktaruta brukar det stå att den är ill-orange för att lättare hittas. (Däremot var de allra första svarta lådorna verkligen svarta.)
Svart eller black sattes av MartinL.

2017-03-19

Snapsäpplen

At the turn of the century, incidentally, a law was introduced forcing every guest to eat three apples per glass of snaps – or at least to order them in this proportion. Contemporary chronicles tell of many a citizen tottering home with massive bags of fruit hidden under his overcoat.
-Charles Graves, The Rich Man's Guide to Europe (Prentice-Hall 1966), s 217

Uppgiften i kapitlet om Sverige står direkt efter ett stycke om Berns. Det är oklart om den syftar på landet eller etablissemanget. Jag har inte hittat någon antydan till bekräftelse av endera, inte ens nämnda "contemporary chronicles".

Däremot har bilden av stockholmare som stapplar fram i natten, tyngda av bl.a. kilovis med äpplen, aldrig lämnat mig sedan jag först såg påståendet för en 25 år sedan. Om lagen om snapsäpplen är en myt så är det en myt som förtjänar att spridas.

2017-03-17

Utbudet på utbudet.se

På utbudet.se kan du som arbetar inom skolvärlden helt gratis beställa företags, organisationers och myndigheters informationsmaterial. Vi har samlat allt detta på en och samma plats, och du beställer materialet helt kostnadsfritt och betalar heller ingen frakt.
- utbudet.se: Om oss

På utbudet.se betalar inte den som får "informationsmaterialet" utan den som lägger ut det. (Även om det mesta materialet, om inte allt, finns i digital form så riktar man främst in sig på trycksaker.) Materialet kan därför användas för många intressanta lektioner ... I källkritik.

För även om merparten är uppenbar reklam för yrkesutbildningar (från fackföreningar eller intresseorganisationer) eller andra utbildningar (från respektive lärosäte), så finns där en hel del material där utgivarens vinkling, den så kallade tendensen, inte är lika uppenbar.

Här är några belysande stickprov. Texterna är de som respektive häfte presenteras med.
Med denna lärarhandledning får du tips om hur du kan arbeta med att öka kunskapen om den svenska arbetsmarknaden. Vad det innebär med kollektivavtal, skyddsombud, avtalsrörelse och medlingsinstitut med mera. Tanken är att materialet kan användas under tre lektioner. De två första leder du som lärare och den tredje håller någon av LOs skolinformatörer i. Målet är att sprida kunskap om hur den svenska modellen ser ut och fungerar.
- Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden? [ LO ]

Om man studerar den svenska arbetsmarknaden med material och rentav personal från fackförbundens landsorganisation LO, det vill säga en part i målet, får man då en heltäckande och neutral bild av hur det fungerar..? Knappast; en ansvarig lärare som arrangerar något sådant, inte som en källkritisk övning utan på fullt allvar, har därmed bevisat sin inkompetens.

I det fallet identifierade utgivaren sig själv. Andra är lurigare. I följande exempel är utgivarna skrivna med vit text – pröva först att gissa vem det kan vara frågan om, innan du markerar texten för facit.
I stort sett all mat som vi äter bidrar till växthuseffekten och påverkar på så sätt klimatet. I den här skriften benar vi ut begreppen och berättar vad som gör kycklingen klimatsmart. Vi har tittat på hela kedjan i produktionen av kyckling, från import av far- och morföräldrardjur till färdigt livsmedel i butiken.
- Kyckling är klimatsmart [ Svensk Fågel ]
Celiaki [glutenintolerans] är en komplex sjukdom. Långt ifrån alla drabbade har de klassiska besvären från mage och tarm, vilket bidrar till underdiagnostik och onödigt lidande. Flertalet drabbade får aldrig korrekt diagnos och behandling. De som slutligen får sjukdomen fastställd har i medeltal sökt sjukvård i nio år innan de får rätt diagnos. Tillsammans med Anneli Ivarsson, docent och överläkare vid Umeås universitet och Västerbottens läns landsting, vill vi med denna broschyr bidra till att öka dina kunskaper om celiaki.
- Celiaki – vilka av dina patienter har celiaki? [ Fria som specialiserat sig på glutenfria produkter ]
Informationshäftet är mycket lämpligt för användning i undervisningen på korta och medellånga utbildningar, samtidigt som det är relevant för alla som är intresserade av hälsa. Det innehåller flera avsnitt om våra matvanor, matens roll i förhållande till energibalansen, mättnadskänsla och omgivningens betydelse för matbeteendet, liksom matens betydelse ur ett socialt och psykologiskt perspektiv beskrivs.
- Mat, vikt och fysisk aktivitet utgiven av [ Nordic Sugar, f.d. Danisco ]

2017-03-16

VoF årsmöte x 2

Lördagen den 18 mars är det dags för den skeptiska lokalavdelningen VoF Göteborg att hålla årsmöte. Folkets hus vid Järntorget, sal anges i entrén. Börjar kl 9. Workshop, Agnes Wold, själva årsmötet med mera ... Avrundas framåt eftermiddagen till sent på Haket/Yamato borta vid Masthuggstorget.

Och lördagen den 25 mars är det dags för vårmöte för hela föreningen VoF. I år håller vi till i Malmö. Hotell Tunneln, Adelgatan 4. Förövning kvällen innan med skeptikerpub på Sir Toby's. Lördagen inleds kl 9 med flera föreläsningar, själva årsmötet med mera ... Avrundas på kvällen.

2017-03-15

Nazistens profetia

The famous angle of the Great Pyramid is 38° plus a fraction from vertical and 51° plus a fraction from horizontal. Because 38 and 51 are the center factors (divisibles) of 1938 and 38 times 51 equals 1938. [...] Inside the outline of the Great Pyramid angles is the number pyramid of the name Jesus Christ. As we explain Hermetic number pyramids the reader will quickly realize why the pyramids at Giza and on the Great Seal have truncated flat tops.
Det där ser ut som vanliga pyramidala tokigheter: Folk som mäter den stora pyramiden (ingen annan är intressant) på höjden, längden och tvären, vinklar och vrår, allt som går att mäta, för att sedan addera, subtrahera, multiplicera och dividera tills man hittar det man är ute efter. Som i detta fallet är Jesus Christ, in English minsann, och 1938, som tydligen var ett intressant år.

Men det hela får en ny dimension när man plockar fram ett annat citat från samme skribent, som är långt, långt mer känt:
We must secure the existence of our race, and a future for white children
Det där är inte vilka 14 ord som helst utan de 14 Words som myntades av David Lane. Några stickprov ur hans CV: Medlem av Ku Klux Klan, grundare av den nynazistiska terroristorganisationen The Order, inblandad i mordet på en judisk radiopratare, dömd 1985 till 190 års fängelse, död 2007. Jo, och så var han född den 2 november 1938.

De 14 orden är ett mantra i vit makt-rörelsen, och talet 14 ett tecken man använder för att markera sin tillhörighet, i likhet med 88 (alfabetets åttonde bokstav är H, varför 8 8 ger H H = Heil Hitler). Ett svenskt exempel är tidskriften/hemsidan Info-14.

Det är mindre känt att David Lane var skogstokig, av en grad och sort som rimligtvis – fast det är illa svårt att bedöma sådant i sammanhanget – borde ha gjort även hans politiska likar och beundrare lite obekväma. Som när han i den stora pyramiden och Uppenbarelseboken utläser en profetia om honom själv:
"Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is six hundred threescore and six." [...] The verse says "count the number." Since we are told 666, what shall we count? There are 125 letters in Revelation 13:18. 125 represents 1/25 or January 25th, the conception date of the Man. On January 25th, 1938, the entire Northern hemisphere experienced the most spectacular display of the Aurora Borealis (Northern Lights) in recorded human history. This can be confirmed in the newspaper archives from that period. Precisely 280 days later, the human gestation period, the Man of the prophecy was born. November 2nd, 1938, in a town called Woden, in the State of Iowa, U.S.A.
- David Lane

WP: David Lane (white supremacist)

2017-03-14

Public disservice i Sveriges Radio

Vaccinationsgraden mot mässling är hög i Sverige. Trots det har sju personer, två vuxna och fem barn i tvåårsåldern insjuknat i Stockholm sedan i januari. Det är ett mycket smittsamt virus som orsakar infektioner i luftvägarna och i många fall leder till allvarliga följdinfektioner.
- Studio Ett: Sju insjuknade i mässling i Stockholm, SR P1 13 mars 2017

När Studio Ett i Sveriges Radio P1 gjorde ett inslag om mässling och mässlingsvaccinering valde de att ta in en smittskyddsläkare som i direktsändning fick några minuter på sig att svara på frågor. Inget märkvärdigt så långt.

Men av någon anledning ville de även ha med någon från "den andra sidan".
När media ska skildra en fråga är det naturligt att de vill låta båda sidor komma till tals. Ofta är det helt korrekt, som till exempel i politiska debatter. Andra gånger är det helt fel, som till exempel i pseudovetenskapliga debatter.
- Faktoider: SVT "Debatt", 8 april 2015

Det är särskilt allvarligt när det gäller en allmänfarlig verksamhet som att sprida desinformation om vaccinering. Och det var sådant det rörde sig om, i såväl SVT "Debatt" 2015 som nu i Studio Ett.

Hur kommer det sig att utbildat folk på SVT och SR har så svårt att hantera en så enkel och viktig sak? Begriper de inte att vansinne kontra förnuft inte är som en politisk debatt?

Som om inte det räckte lyckades Studio Ett att hitta en alldeles ovanligt förvirrad förvillare. Mia Tjärnlund spelar på en nivå där kvacket inte bara riskerar att skada henne och alla som har oturen att komma i hennes väg, utan där man kan ifrågasätta hennes mentala hälsa.
Jag hatar när de sprayar den klarblå himlen rutig med giftiga tungmetaller rakt framför solen innan frukost. Hur känner du?
- Mia Tjärnlund: Trött på chemtrails, 12 september 2016
Inom kvantfysik och i den spirituella sfären så talar man om att 'det man sänder ut är det man attraherar', alltså att vi alla hela tiden sänder ifrån oss energi i form av ljus som vibrerar på olika frekvenser. Lika söker lika, så de frekvenser du sänder ut attraherar i sin tur händelser, personer och energier av samma frekvens. Om man applicerar det på kräksjuketänket ovan så är jag övertygad om att den som går och oroar sig, våndas, äcklas, pratar om och lägger all sin energi på att undvika kräksjukan faktiskt tyvärr också attraherar den lättare.
- Mia Tjärnlund: Att överlista kräksjukan, 16 januari 2017

Givetvis kungjorde hon stolt på sin blogg (på pålitliga förvillarsidan kurera.se) att hon minsann deltagit i radio och "svarat på frågor".

I den välförtjänade storm som följde försvarade sig redaktionen bland annat med att smittskyddsläkaren fick inleda samtalet och avsluta med reaktioner på påståendena. En snabb koll ger vid handen att läkaren fick ca 2:30 i början, sedan fick tokan 5 minuter jämnt, och till sist läkaren igen med ca 1:30. Tidsfördelningen var alltså 5-4 till förmån för vansinnet. Och under de fem minuterna lade hon fram underliga påståenden som läkaren hade kunnat ägna en timme åt att reda ut och pulvrisera; påståenden som aldrig borde ha förkommit i en public service värd namnet till att börja med.

2017-03-13

Lördagsfråga 455: Postumfilm

 1. Bela Lugosi i Plan 9 From Outer Space (1959).
 2. Nat King Cole t.h. i Cat Ballou (1965).
 3. Bruce Lee i Enter the Dragon (1973).
 4. Marty Feldman i Yellowbeard (1983).
Samtliga omnämnda avled före premiären på respektive film. Företeelsen är inte så ovanlig som man kan tro, Wikipedia har en mycket lång List of works published posthumously av alla de slag där "postuma" filmer av den här sorten upptar en stor del.

Tomas var först på spåret, Pölsa Dum kompletterade.

2017-03-12

Familjemyter

Faster Anna brukade alltid ackompanjera Jussi Björling när han var i Skåne, fick jag lära mig som barn. Tillsammans med Beethoven stod han på flygeln. Jussi var nästan del i familjen.
- Johan von Sydow, Sagan om Jussi (2001)

Långt senare kom Johan på idén att göra en film om Jussi. Ett givet besöksmål inför den produktionen var museet i Borlänge, där stadens störste son är omsorgsfullt dokumenterad. Bland annat har de uppgifter om alla Jussis över 3000 framträdanden, med alla fakta som outtröttliga entusiaster grävt fram: dag, plats, sångnummer ... Och andra medverkande. Inklusive faster Anna – fast det tog en stund att hitta henne.
1922, 29 december. Jussi var elva år. [...] "Fröken Ljunggren skötte det på ett särskilt förstående och fint sätt." Det var det enda som fanns. En konsert 1922 räckte för att familjemyten skulle göra faster Anna till Jussis ackompanjatör, 50 år senare.
Det torde finnas gott om "familjemyter" i den här stilen: Inte tillräckligt spännande för allmänheten, men mer än tillräckligt spännande för att den närmaste kretsen ska bevara och tradera dem. Därtill besvärliga, svåra eller direkt omöjliga att bevisa eller motbevisa.

2017-03-10

Digerdöden från rymden

Norman F. Cantor, medeltidshistoriker på New York University, var förvisso mycket kunnig i senmedeltidens socioekonomiska miljö. Men hans In the Wake of the Plague: The Black Death and the World it Made (2001) är tyvärr inte lika omsorgsfull när det gäller de epidemiologiska aspekterna. Ett exempel är den fåniga idé från astronomen Fred Hoyle, som Cantor tar på största allvar: att digerdöden skulle kommit från rymden.
- Andrew Noymer, ur en recension av Benedictows The Black Death, Population and Development Review (september 2007)

Inte för att den så kallade panspermiteorin, enligt vilken livet kommit till jorden via rymden, är någonting nytt. Den har lagts fram på största allvar även av en herre som Svante Arrhenius (kemipriset 1903). Hoyle var en långt mer färgstark (på gott och ont) och blandad förmåga som kunde leverera såväl vetenskap av bästa märke som de fånigaste hugskott, där de senare kunde förefalla drivna lika mycket av trots som av övertygelse. Det är även värt att notera att flera av hugskotten berörde andra ämnen än astrofysiken. Det innebär att det som beskrivs ovan är hur en bitvis briljant astronom som försökte sig på biologi och evolutionsbiologi lyckades förvilla en synnerligen kompetent medeltidshistoriker som försökte sig på medicin.

Inte för att världen behöver fler fackidioter, tvärtom. Den behöver fler som kan vetenskapens metoder tillräckligt väl för att kunna bedöma påståenden även inom andra fält än deras egna. Ibland verkar motsatsen vara regel: Ju duktigare du är på ett fält, desto lättare är det att lura i dig något vrickat från ett annat.

2017-03-09

När vattnet går

Det är en av de riktigt, riktigt slitstarka klichéerna:
The moment a pregnant woman's water breaks, FAZAM! Her vagina is now her baby's personal waterslide, and she's going to give birth right there, right then.
- TVTropes: Instant Birth, Just Add Water

Samma källa nämner att det finns en viss grund i verkligheten, men inte mycket mer.
the water breaking is a reliable early indication that labor has started, and active labor can be quite a quick process (although also quite a slow one).
- Ibid.

Eller så här, från den pålitliga svenska vårdsidan:
Om vattnet har gått utan att värkarna har börjat, får man oftast vänta ett till tre dygn för att se om värkarna kommer igång.
- 1177.se: Förlossningen startar

2017-03-08

Mamsell Arfvidsson, kaffegudinna

Carl August Ehrensvärd fångade kaffegudinnan (hans beteckning) i mars 1784. Detta är den enda bild av henne som man vet är autentisk.

Vem är Sveriges mest kända spågumma någonsin, av endera könet? Saida ligger bra till. Men hon är inte i nivå med Ulrica Arfvidsson. "Kaffegudinnan" frotterade sig med kungligheter, blev en roll i teaterpjäser, och hade på höjden av sin karriär inte bara gott om pengar (hon hade två tjänarinnor och "skattade för överflöd") utan även en hel del makt. Vilket inte hindrade – kanske det rentav bidrog till? – att det så småningom gick utför. Hennes sista år var hon utfattig och eländig.

En intressant pseudovetenskapshistorisk omständighet är att hon spådde i kaffe. Även om sådant förekommer än idag så är det inte i närheten så populärt som det var innan Melittas filter slog igenom. Och på Gustafs dagar kunde rentav en högsta rangens spågumma som mamsell Arfvidsson leta i kaffekoppen efter hintar från det fördolda.

En fin skildring av hennes konster återges i en teaterpjäs. Även om den råkar vara en komedi så kan ju även en parodi säga en del om det den beskriver; folk förväntades känna igen hennes speciella stil och kunde skratta åt det överdrivna bildspråket och den skenande fantasin.
I andra aktens femte seen kommer mamsell Slipslopp [Arfvidsson] in med en kaffekopp i handen, tittar på grumset och spår: "Se här: en herdinna står ensam uti en mörk skog ... Se här: en vacker kavaljer vänder ryggen åt skogen ... Se hva pengar hon har framför sej ... Si där ett skepp ... Si tåcken våg! ... Å ett bref... Hå, hå, hå! ... Si där sitter ett fruntimmer flitigt vid sin söm framför honom å gråter ... Men brefvet ä midt imellan kavaljeren å henne ... Å si! ... Framför henne en krans å krona ..."
Borgmästarinnan, som hört på spådomen, blir otålig, tittar ner i koppen, pekar på grumset och utbrister: "Hva ska' den svarta klunsen vara då?"
Mamsell Slipslopp låtsas bli förskräckt och viskar: "Dä ä prästen, som håller i kransen."
- Ur Carl Envallssons Kusinerna eller Familjeskvallret (1791), återgiven av Wallis

Vad profetiorna beträffar så är det, som vanligt, vanskligt att bedöma. Den mest omtalade återgavs av Jakob De la Gardie: Han och Gustaf III var på besök hösten 1788. Kungen fick veta att han skulle se upp för en man med värja då denne var ute efter hans liv. På vägen hem skulle de ha mött en ung ädling, som enligt tidens sed bar värja ... Huruvida det verkligen var greve Adolph Ribbing verkar inte vara glasklart. Men vem skulle det annars ha varit.

En intressantare episod kommer från Louis de Bouillé, en fransman i svensk tjänst. I hans dagbok skriver han i slutet av februari 1792 att kungen var lättad över att en riksdag blivit avslutad eftersom han fått reda på att mars månad skulle bli farlig för honom. Den 16 mars hölls den kända maskeradbalen. (Mamsellen fick även en roll i Verdis pjäs, som jag tog upp i bloggposten Den maskerade maskeradbalen.)

Sista ordet får mamsellen:
"Spår jag illa, är det min skuld; kaffet kan döma illa, kaffet kan säga mera än jag förstår."

Huvudkälla & lästips: Ernst Wallis, Spåkvinnan Mamsell Arfvidsson, Ord och Bild (1914)

2017-03-07

Spå i sparris

Bild från "pålitliga" The Sun.

Det finns ett par spådomsmetoder som involverar mat eller växter. Den överlägset mest etablerade är att läsande av kaffesump, som utövades enkelt och allmänt tills bryggkaffet slog igenom. En metod som kan vara växtbaserad är I Ching där stjälkar av rölleka kan användas. En avgjort ovanligare är att spå i sparris. Jemima Packington är kanske den enda som använder sparris. Hon tar en bunt, slänger ut den som på bilden, och "läser" sedan sparrisarna.

Hon introducerades i spåkonsten av sin farmor, men sparrisen är hennes egen idé, utvald eftersom "it's so accurate". Hon har även provat med andra grönsaker som broccoli men deras profetiska kraft låg inte i närheten av den hos Asparagus officinalis. Närmare bestämt ska sparrisen vara färsk och engelsk, allra helst från Worcestershire och allra helst från Evesham-trakten. (Man förstår hur mycket sparris som måste gått åt under de vetenskapliga försöken.)

Hur det gått? Hennes spådomar rör mestadels den brittiska sfären, med kungligheter, kändisar och slikt. Ett fint exempel var när 2012 skulle se "the death of a high-profile British figure"; slog inte den in, så säg! (Daily Mail 18 januari 2012) Inför 2015 spådde hon en kall vinter och dyr olja, facit blev tvärtom. Inför 2016 spådde hon bland annat att Tories skulle få Boris Johnson som partiledare vilket inte slog in. Liksom att "the British public will rebel about the Nanny State", vilket generöst tolkats i efterhand som en förutsägelse av Brexit (Worcester News, 11 januari 2016).

2017-03-06

Lördagsfråga 454: Ärkeänglar

 1. Mikael valdes 1613 till tsar, den förste av ätten Romanov.
 2. Gabriels horn är en figur bildad av den enkla kurvan 1/x roterad. Den har egenskapen att ha en oändlig yta men ändlig volym, vilket länge satte myror i huvudet på matematikerna. (Den kallas även Torricellis trumpet, jag föredrar det andra namnet.)
 3. Den tonåriga muterade ninjasköldpaddan Rafael i svartvitt original; råare, tidlös och oerhört mycket intressantare än de senare kulörta varianterna.
 4. Uriel Birnbaum: Alice med en pårökt insekt.
Mikael, Gabriel, Rafael och sist Uriel; det ger de tre klassiska katolska ärkeänglarna samt den fjärde, som var mer populär än erkänd. Den kvartetten satte Joakim E, snabbt och utan att mer än för ett ögonblick distraheras. ;-)

2017-03-05

5000 år gammalt woo

Fråga: Vilken pseudovetenskaplig lära från Asien är 5000 år gammal, minst?

Svar: Alla.

It is thought to have originated in Tibet 5000 years ago
- Reiki: Lynn Keegan, Healing with complementary & alternative therapies (Cengage Learning 2001)

the ancient Chinese were practicing some for of primitive feng shui 5000 years ago
- Feng shui: Yang I-Yen, Acupuncture Revisited: Clinical Acuology (Trafford Publishing 2005)

The philosophy and science of yoga are a vast body of knowledge that originated in ancient India roughly 5,000 years ago
- Yoga: Samya Boxberger-Oberoi, The Philosophy and Science of Yoga: The Power of Self-Expression 5,000 Years in the Making (2015)

evidence for the hypothesis that Chinese Qigong has a history of at least 5000 years
- Qigong: Tianjun Liu & Xiao Mei Qiang (red.), Chinese Medical Qigong (Singing Dragon 2013)

Fler exempel finns. Nu finns det inga belägg för att någon av de uppräknade lärorna är i närheten så gammal som 5000 år, även om utövarna gärna hårddrar minsta antydan så hårt som de bara kan för att uppnå den uppenbarligen eftertraktade åldern. Vad är det som pågår?

Ett förslag är att det som ligger bakom är ett generellt påstående som, formulerat på ett eller annat sätt, går ut på att Kina har en 5000-årig historia, att den viktigaste civilisationen i den delen av världen är 5000 år gammal. Det har hängt med ett bra tag och är avgjort värt en närmare utredning. Kanske syftar det på halvt mytiska dynastin Xia som enligt traditionell kinesisk historia började för 4000 år sedan? Kanske det myntades i en tid då de äldsta arkeologiska fynden i Kina var just så gamla? Men dels har forskningen upptäckt åtskilligt sedan dess, dels har det aldrig varit relevant.
"Five thousand years of history." It’s a phrase repeated by both Chinese and non-Chinese. Somehow we are supposed to believe that China has more history than other places. A slightly strange concept anyway, and, regardless of whether you want to define "history" as starting with written records or by the emergence of "civilization" as seen in the first large settlements, the five thousand figure is wrong.
- John Ross: 5,000 Years of History; ur You Don't Know China: Twenty-two Enduring Myths Debunked (Camphor Press 2014)