2016-10-27

Genusförvirring av fordom

Jag vet inte hur reglerna såg ut, men nog var svenskans genus (säger språkets) intressantare förr:
Då såg Gud på jordena, och si, hon var förderfvad
- 1 Mos 6:12 (Karl XII)
Och Lea wardt hafwandes och födde en son then kallade hon Ruben [fast "then" läses inte "den" utan "som"; dåligt exempel]
- 1 Mos 29:32 (Karl XII)
[Strandsanden var] grov, smutsade ej heller händerne, då han emillan dem gnuggades.

Kummin var allmänt sådd i täpporna. Hon uppbruktes till en stor del på brännevin, och något litet blandades i bröd vid bakningen
- Carl Linnæus i "Cimbrishamn", 1749
Eftermiddagen fingo vi visite af fru Sundell och dess dotter, då jag converserade och tillika stickade på min grå ulstrumpa.
 - Årstafrun Märta Helena Reenstierna, 28 mars 1799

Jorden och kummin var hon, sanden han, men Ruben och fru Sundell "den" ... Och det var ändå mot slutet av den stora "könsneutraliseringen" som på sitt sätt överträffar alla språkförändringar som pågår just nu.
Från ungefär mitten av 1300-talet började svensk grammatik att förenklas radikalt. Hela det gamla grammati­ska systemet uppluckrades successivt och blev på några århundraden i stort sett till den grammatik vi har i dag.
- Ida Västerdal: Då slog klockan för ordens kön, Språktidningen 2012/5

Omsider fick orden de genus de har idag. Istället för att hålla reda på vad som är han eller hon (som man ju får i t.ex. franska) får vi hålla reda på vad som är den eller det. Nog så svårt om man inte kan det, inget man tänker på annars.

Naturligtvis finns det spår kvar här och var. Månne den vanligaste är att klockan är en hon? Och de flesta har väl hört att fartyg kallas hon. Det var inte någon särskild sjömansgrej, att man tänkte sig skutorna som kvinnliga eller så (mycket sentida putslustiga "förklaringar" finns), utan en del av språket, grammatiskt genus som det heter. På så sätt är det heller inget märkligt i att även fartyg med namn som Neptunus eller Prins Karl kallades hon. Däremot är korrekt historiskt genus för ordet båt faktiskt maskulinum. Större fartyg är hon, mindre båtar han.

2016-10-26

SVT om gurkmeja och kvackarapotek

Gurkmeja, kokosolja och andra naturmedel hjälper mot Alzheimers. Det påstår en rad hälsokostbutiker som SVT Nyheter besökt med dold kamera. Påståendena bryter mot lagen.
- Hälsobutiker bryter mot lagen, SVT Nyheter 23 oktober 2016

Ifall någon missat det: Hälsokostaffärer är kvackarapotek. Där saluförs allt möjligt jox mot alla möjliga krämpor och besvär. Evidens? Sånt tjafs ... De menar ju bara väl.
- Jag hör ju hur de svarar, det är ju inget elakt, de försöker ju hjälpa människor, men de förstår inte lagstiftningen ... Vi måste ta hand om det här själva internt och börja utbilda vår personal så att de förstår det här.
- Representant för Hälsokraft

På vilket man kan svara att personalen har den utbildning som arbetsgivaren kräver av dem: att kränga vad som helst mot vad som helst. Om kraven skulle ställas högre så vore det en helt annan verksamhet.
- Än så länge får vi inte säga det men jag gör så här ...
- Du nickar!
- Ja, absolut.
Just gurkmeja mot Alzheimers var inte det allra bästa exemplet. Följande länk letades snabbt upp:

Linköpingforskare kan nu visa att kurkumin, det ämne som gör gurkmeja gult, har positiva effekter på Alzheimers sjukdom hos bananflugor.
- Gurkmeja gav effekt mot Alzheimers, SVT Nyheter 16 februari 2012

Genant; för bananflugor är inte människor, en korrekt artikel kan skämmas av en klickvänlig rubrik, och få nyhetskanaler är utan skuld.

I nästa reportage skulle det vara intressant att se motsvarande undersökning göras på apotek. Där är sannerligen få utan skuld. Och även om sådant förvisso förekom även före avregleringen så är dagens apotek på väg ner mot hälsokostbutikernas nivå, nu som för fem år sedan:
Så tappade hon plötsligt leendet, såg mig rakt i ögonen och sade med låg röst och eftertryck: "Okej. Jag skäms. Jag står faktiskt här och skäms."
- Cecilia Verdinelli i GP, 20 september 2011, återgiven i bloggposten Farmaceuten som skämdes

2016-10-25

Är det så här lycka ser ut?

Animated GIF of Kinesin Protein walking
- Upphovsmannen John Liebler (se nedan)
This is what happiness really looks like: Molecules of the protein myosin drag a ball of endorphins along an active filament into the inner part of the brain's parietal cortex, which produces feelings of happiness.
- Nätet hittar på

Facit: Vad animationen (som måste vara den gulligaste mikrobiologiska showen på länge) visar är en molekyl av proteinet kinesin (ett så kallat motorprotein som finns i eukaryota (= med cellkärna) celler) som transporterar en vesikel utmed en mikrotubulus/cytoskelett. Förloppet är ordentligt uppsnyggat jämfört med verkligheten men det är en helt annan sak; det stora felet är att den har fått en oriktig beskrivning. Vi ser inget endorfin, inget myosin etc.

Den lilla (no pun intended) filmen skapades av John Liebler:
The kinesin motor protein was a real scene stealer in Inner Life, although it wasn’t even in the original treatment for the short. The original plan was to omit the motor protein in the vesicle shots, but when I saw Graham Johnson’s animation of the way a Kinesin takes a step from April 2000 (below), I secretly went ahead and modeled one of my own, animated a walk cycle for it, and added it into the vesicle shot. After I showed it to Dr. Viel, it not only got into the animation, it got several more shots as well.
- John Liebler: Well, You Can Tell by the Way I Use My Walk… Scientific Illustration, bloggen Art of the Cell 9 maj 2014

Så småningom postades snutten någonstans med den oriktiga beskrivningen ... Och sedan var dess lycka gjord (pun intended).

2016-10-24

Lördagsfråga 435: Lost in Space

  1. Elsa Schiaparelli (1890-1973) levde ett äventyrligt och spännande liv, omöjligt att sammanfatta. Hon är mest känd som designer av kläder och smycken; under mellankrigstiden var hon lika känd som Coco Chanel. Ja, och så var hon brorsdotter till Giovanni S., astronomen.
  2. HMS Challenger seglade på 1870-talet jorden runt i en vetenskaplig expedition. Galjonsfiguren finns än idag att beskåda i Southampton.
  3. Beagle, den med Darwin.
  4. Odysseus förtöjd vid masten.
Schiaparelli 2016, Challenger 1986, Beagle (2) 2003 och Odyssey, kommandomodulen för Apollo 13 1970: Rymdfarkoster som det gått mer eller mindre illa för. Den satte AH först.

2016-10-23

Charles Felix Lindberg igen

En av mycket få bilder på C. F. Lindberg – ur Hvar 8 dag, 12 september 1909

Häromdagen lade jag ut bloggposten Charles Felix Lindbergs grav om en lokal "kändis", hans grav och de rykten som omger dem. Huvudkällan var en artikel av Kjell Wigers i GT 2010. Kort därpå skickade Mats Fröier en artikel av honom och Jan Westin, publicerad i Göteborgs Hembygdsförbunds årsbok 2010 (Göteborg förr och nu XXXIII). Den torde utgöra den utförligaste utredningen av Lindberg som finns; vilket visserligen inte är så mycket, men det beror på källorna. Han var ensamstående livet ut, det finns inga kända bevarade brev från hans hand, om han hade något socialt liv att tala om så har det inte lämnat några funna avtryck, han är inte ens omnämnd i några memoarer eller liknande från tiden. Han faller därmed i samma kategori som nästan alla människor som någonsin levat: Vi vet nästan ingenting om honom.
Kanske delar Charles Felix samma öde som många andra i sin generation: om inte de efterlevande aktivt samlar och sparar handlingar och uppgifter om den bortgångne och dennes gärningar, så blir avtrycket i historiens ström tunt och svårtydbart. Kanske var det också så att han själv – eller de efterlevande – inte ville dela hans levnadsberättelse med kommande släkten; därom vet vi intet.
- "På spaning efter Charles Felix Lindberg: Ett försök att finna människan bakom namnet", Westin och Fröier (liksom följande citat)

Samtidigt blir det desto intressantare att försöka leta reda på uppgifter om honom, inte minst när de blivit föremål för rykten och m.e.m. obekräftade påståenden. Några uppgifter är av särskilt intresse för historien om hans frånfälle och grav.

Hur var det med hans hälsa; hur plötslig och oväntad var egentligen hans död? Först en liten precisering gjord flera år efteråt:
När donationsfonden efterlyste fotografier av Lindberg 1937 betonas särskilt att man önskade bilder från "hans krafts dagar", något som kanske antyder att de sista åren inte hörde dit.
Ännu tydligare blir det här:
Redan i början av 1890-talet dyker det upp kostnader, som antyder att Lindberg kanske inte var vid fullgod hälsa. Dels betalar han arvode till läkare, främst till en doktor Sellberg, vid ett tillfälle (1903) till och med "kontant 4.800 kr", vilket möjligen antyder någon form av privat vård med eller utan operation.
4800 kr, det var en rejäl läkarnota det (motsvarande sisådär en dryg kvarts miljon kronor idag enligt prisomräknaren på historia.se). Jag har ingen aning om vilka åtgärder som motiverar den prislappen, men det förefaller avgjort som om Charles Felix Lindberg inte var vid full vigör 1903.


Och så var det hans grav. Ett längre citat är på sin plats:
Monumentet, som också omfattar en massiv stensarkofag, dit Lindbergs kista överfördes från den intilliggande ursprungliga gravplatsen, invigdes den 5 augusti 1912 på treårsdagen av Lindbergs död [händelsen refererades utförligt i pressen].
Många har undrat över gravmonumentets utformning, där det till synes ligger både inom och utom kyrkogården. Kyrkogårdsmuren är avbruten och som ingen annan grav har den en separat grind åt Redbergsvägen, dock utan att leda till annat än baksidan av monoliten. Mycket av utformningen förklaras dock av tävlingsbestämmelserna och diskussionen mellan konstnären och myndigheterna i anslutning till monumentets uppförande [Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar 1910:103. Kommitterade konstaterar efter besök på kyrkogården "Därvid befanns, jämte annat, önskligt att vid minnesvårdens anbringande åtgärd vidtoges för skylande af den, för närvarande åtminstone, mindre prydliga stengärdesgården utmed den närliggande Härlandavägen".]. Den samtida kyrkogårdsmuren var vid tiden inte så prydlig som den är idag och man ville samtidigt snygga till monumentets "utsida". Avsikten var ursprungligen att detta parti av gravmonumentet skulle skiljas från kyrkogården, och tillföras Härlandavägen, när denna färdigställts. Som ett provisorium försågs den med ett järnstaket med grind. Som många provisorier blev detta utförande dock permanent, och området kom att förbli kyrkogårdsmark.
Det skall påpekas att Lindberg aldrig varit gravsatt i det yttre området. Och långt innan 1909 hade den kyrkliga bestämmelsen om att självspillingar inte fick vila i vigd jord avskaffats. Att minnesvårdens utformning skulle peka på att Lindberg tog sitt eget liv kan sålunda helt avskrivas.
Ryktet om Charles Felix Lindbergs frånfälle konstruerades utifrån en lite ovanligt formad gravvård. Ryktet bekräftas inte av historiska belägg utan vederläggs tvärtom av dem. Det faller därmed i samma kategori som otaliga andra "påståenden" som luftas av guider och kvällstidningar: Inte fakta men faktoider och fantasier.

2016-10-21

Charles Felix Lindbergs grav [skröna]

Uppdaterat: Sedan detta lades ut har jag fått veta mer. För fakta, se bloggposten Charles Felix Lindberg igen.

Göteborgaren Charles Felix Lindberg levde ett plikttroget och stillsamt liv. Han är idag mest känd för att ha donerat två miljoner kronor till "stadens prydande och förskönande"; till det ändamålet hade den summan sannerligen inte räckt långt idag, men två miljoner av 1909 års kronor räckte för att under 1900-talet uppföra en rad byggnader, statyer och parker.

Han har även en grav som det pratats om. Men även om bilden från Wikimedia Commons är fin så fångar den inte det mest karakteristiska.

Här är graven från andra hållet. För att komma till den får man gå genom grinden. Det finns ingen annan ingång; en inre mur skiljer graven från resten av kyrkogården.

Varför gjorde man så?

Efter att ha tagit upp den snabba och diskreta hanteringen av Lindbergs frånfälle (dödsannons dagen efter, diskret jordfästning bara några dagar senare, ingen dödsruna, intetsägande dödsorsak uppgiven) kommer Kjell Wigers till själva saken:
De som anser sig veta något – och sådana finns det alltid – vet att han tog sitt liv. Och då gällde det att begravningen skulle ske i stillhet. Ingen klockringning, inga begravningsgäster. Tidigare fanns också en bestämmelse att det som kallad självspillningar inte fick ligga i vigd jord och att dom inte fick bäras in genom porten eller grinden till kyrkogården utan skulle lyftas diskret över muren.
Det som gett näring åt självmordsryktena kring Charles Felix Lindberg har varit gravens utformning och belägenhet.
Muren på Östra kyrkogården är bruten och där finns ett staket och en grind och han har en egen ingång från Härlandavägen.
Hans grav ligger både innanför och utanför muren.
Ett sätt för stadens styrande att genom denna kompromiss tacka för de Lindbergska miljonerna till stadens förskönande?
Men inget finns belagt. Inget finns på pränt som stöder det som alla som anser sig veta något vet – detta om ett självmord.
- Kjell Wigers: Lika hemlig efter 101 år, GT 5 augusti 2010

Vilket man väl bara kan kommentera med att det är svårt att föreställa sig hur sådana belägg skulle kunna se ut. Givet de dokumenterade omständigheterna förefaller den nämnda hypotesen onekligen sannolik, för att uttrycka det försiktigt.

Fast den finaste biten i Wigers redan fina text är denna:
En gång gick jag förbi en skolklass och en lärare sa till sina barn att den där mannen var den förste som flög ensam över Atlanten.
Som sagt: Sedan detta lades ut har jag fått veta mer. För fakta, se bloggposten Charles Felix Lindberg igen.

2016-10-20

Ångfartyg med segel (typ)

S/S* Savannah var det första ångfartyget som korsade Atlanten. Därmed inte sagt att hon sommaren 1819 ångade hela vägen från Savannah, Georgia till Liverpool ... Det hade man inte kol till; och redan att köra maskinen under etapper gjorde slut på bränslet. (Man fick dessutom göra några stopp när observatörer trodde att de hade eld ombord, vilket de visserligen hade.) När man ser bilden så är det heller inte som man tänker sig ett ångfartyg. Det är typiskt att ångpannan så småningom plockades ut och såldes.

Från att inledningsvis ha varit hjälpmotorer att nyttja vid svag vind, fickparkerande i hamnar m.m., så fick de allt effektivare och bättre ångmaskinerna snart ta över huvudrollen. Men seglen behöll man; dem begrep man sig på, och resenärer behövde inte vara oroliga för att bli hjälplöst drivande vid maskinfel. Sådant inträffade dock allt mer sällan. Seglen försvann inte fort men långsamt; de evolverade till att bli allt mindre, därefter betydelselösa, därefter rena dekorationer.

The English copied the Monitor and the Americans sat tight. When the United States was ready to go again, it copied the English. The result was the "Squadron of Evolution," sometimes called the "White Squadron," of which the Chicago [bilden] was the first [1885]. You'll notice our old shellbacks still couldn't imagine a battleship without sails, even if they were never used.
- Edwin Tunis, Oars, Sails and Steam: A Picture Book of Ships (Johns Hopkins UP 1952) sid 56

Ännu USS Maine (1895), senare känd för helt andra saker, hade en sorts symbolisk rigg för segel som varken fanns eller skulle finnas.

Master, rår och annat kan man visserligen ha till annat än att hänga upp segel på. Om det finns några rena atavismer från den seglande epoken på dagens oseglande fartyg vet jag inte, men det skulle inte förvåna det minsta.


* S/S utläses Steam Ship. På svenska lär det kunna skrivas Å/F, en förkortning jag aldrig sett. Det andra prefixet jag sett är M/S, Motor Ship.

2016-10-19

Clemenceaus Volkssturm 1870

My dear little wife Mary.
Another balloon is going to leave tonight. I wish I could go with it and take a little trip to Féaule. But since I must not think of such a thing, since we must wait a little while yet before we can see each other, I will make the best of it and write you these few lines.
- Ett brev från Georges Clemenceau till hans fru Mary, den 18 december 1870

Det fransk-tyska kriget 1870-71 avgjordes i princip den 1 september 1870 då Tyskland vann en förkrossande seger vid Sedan. Frankrike fortsatte dock att kämpa emot, utan större lycka. Paris omringades och kunde enbart hålla kontakt med omvärlden luftvägen. Det är därför som brevet från politikern och skriftställaren var något för tiden så ovanligt som luftpost, och det var därför det aldrig nådde adressaten. (För övrigt var Mary från USA och brevet på engelska i original.)

Kanske var det den påtagliga risken för att brevet skulle hamna i fiendens händer som fick Clemenceau att uttrycka sig så sturskt som han gjorde? För när man läser verkar det som om Frankrike kommer att segra när som helst, snarare än tvärtom.
We have the best reasons in the world to feel full of hope, and we all feel now that our efforts will be rewarded with success. In fact it is hardly possible otherwise, for, since the beginning of the siege we have all been at work with great activity. Everything that could be done, has been done. We have made cannons, guns, cartridges; powder etc., etc. We have armed and equipped the Garde Nationale, organized a new army. We have fortified Paris in such a manner that the Prussians [tyskarna] did not dare attack our walls. Now the time has come when we may go and attack them. [...] It is an established fact that the two fights on the 30th of November and the 2nd of December cost them 20,000 men, while we hardly lost 3,000. The people here are very eager to fight, and I truly believe they will do wonders. [...] The spirit of the people has never been so good as it is now. They are very patient, since they know that the government means to fight to the very end, and will never treat with the enemy, whatever may happen. [...] now their [tyskarnas] doom is sealed and they shall not go farther than they have gone.
Att avsändaren är den då 30-årige Clemenceau ger en särskild krydda åt det redan intressanta brevet. För Clemenceau skulle längre fram spela en viktig roll i Versaillesfreden; och om kriget 1870-71 var en av många faktorer som ledde till första världskriget så hade Versailles en avgjort stor betydelse för uppkomsten av andra världskriget. Det sistnämnda tog i princip slut långt innan maj 1945 men Tyskland fortsatte den hopplösa striden i det längsta, med mobiliserande av otränade över- och underåriga soldater i en "folkstorm" som inte hade minsta chans att vända stridslyckan. Detta har förbluffat folk, och man har frågat sig varför tyskarna fortsatte den meningslösa striden. Det kan man ju undra; men man ska ha det klart för sig, att det varken var första eller sista gången sådant inträffat.