2017-02-20

Lördagsfråga 452: Rymdfärjor

  1. Blooper från Star Trek: Patterns of force (s2ep21, 1968). När USS Enterprise (NCC-1701) beamar ner sig på planeten Ekos finner de en värld som delvis är mycket lik en viss bit av Jorden en gång i tiden. Avsnittet fick heller inte visas i Tyskland på bra länge.
  2. John Gast: Spirit of the Frontier (1872). Columbia, som är USA personifierad (likt Tysklands Germania och Sveriges Svea), vandrar västerut, omskapande vildmark till civilisation.
  3. HMS Challenger var en australiensisk korvett med såväl rejäla segel som ångmaskin. Den utförde den naturvetenskapliga Challenger-expeditionen åren 1872-76, vars betydelse knappast kan överdrivas.
  4. Mike Oldfield: Discovery (1984).
  5. Atlantis (1913) är en dansk långfilm som året efter en omtalad förlisning skildrade en snarlik händelse.
  6. HMS Endeavour har det funnits åtskilliga. Den mest berömda kommenderades av James Cook på dennes första upptäcktsresa.
Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis och Endeavour: De sex rymdfärjorna.(Även om Entrerprise, som visserligen hade det överlägset finaste namnet, bara var en försöks-färja utan motorer). Den tog SwedishSax och Tricky i snabb följd.

2017-02-19

Svenska ord som saknas i engelskan

När man jämför vokabulärer mellan olika språk tenderar man att väldigt, väldigt ofta hålla sig till språkparet svenska-engelska. Det finns helt visst massor av ord i franska, tyska, spanska, ryska, arabiska, urdu, kinesiska m.fl. som behöver uttryckas med fraser eller hela meningar i svenskan, om ens det går.

Vidare så utfaller jämförelserna påfallande ofta till svenskans nackdel; man påpekar att ett eller annat ord i engelskan saknar en perfekt, god eller ens hyfsad motsvarighet i svenskan. Vilket är nog så sant, och vanligt.

Men hur är det med det omvända förhållandet? Vilka svenska ord kräver en fras eller hel mening för att uttryckas på engelska?

Lagom
Det faktum, att detta ord inte har någon rejäl motsvarighet i engelskan, har fått otaliga att extrapolera till att det inte finns i något annat språk. Vilket är fel; man behöver inte gå längre än till de två norskorna för att hitta samma ord med samma stavning, uttal och betydelse. Fler exempel finns.

Fika
Det finns naturligtvis flera engelska ord för att dricka kaffe eller te, med eller utan tilltugg, men inget av dem skulle ensamt kunna ersätta det enda enkla oumbärliga "fika". (Fika och lagom är de två överlägset vanligaste orden man tar upp i listor som denna.)

Dygn
Att ett så enkelt och användbart begrepp ska behöva uttryckas som "dag och natt"?

Blunda
"Stänga sina ögon" ... En rolig grej är att engelska blunder är ett medeltida lån från skandinaviskan. Till att börja med använt om att villa omkring i blindo (ännu en släkting), sedan trehundra år även använt i betydelsen misstag.

Farmor/mormor
Det finns en hel del släktord som känns umbärliga, men att behöva krångla till en så här nära relation med ett paternal eller maternal för att klargöra vilken grandmother som avses..?

Orka
Cope ligger ganska nära men bara bitvis. Manage likaså.

Supa
Generellt ska man vara försiktig med att dra större växlar på vilka ord som råkar finnas eller inte finnas, men nog känns det lite speciellt att svenskan har ett enda, och nog så användbart, ord för det som på engelska blir tråkiga "tungt drickande".

Knarka
Enligt Birgitta Stenberg var det hon och poeten Paul Andersson som 1950 konstruerade omskrivningen "knark" för narkotika, liksom den närliggande verbformen. Säkra belägg lär vi inte få, delvis eftersom det är just det ordet som myntades i just de kretsarna.

Bottna
Även om man kanske inte använder ordet till vardags så är det såpass användbart när man väl har användning för det att det känns lite besynnerligt att tänka sig ett språk där man får bygga en hel mening för att säga samma sak: Att vidröra bottnen med fötterna samtidigt som man har huvudet (en någorlunda god bit) ovanför ytan.

2017-02-17

Spådoms-byråer

"Check Your Dreams Here" – Robert Nelson på Central Premonitions Registry i New York. På väggen bakom honom fejkade löpsedlar från en framtid där hans spådoms-byrå slagit igenom: Nyheter som kungörs innan de hänt, men som man ändå är förvissade kommer att hända eftersom man analyserat inrapporterade spådomar. (Bildkälla: "Alex": Central Premonitions Registry, Weird Universe 29 maj 2016.)

CPR* levde faktiskt ända in i webbåldern vilket innebär att vi kan presentera tanken med det hela från deras sajt (arkiverad, den lades ner ca 2008):
You have reached the home page of the new Central Premonitions Registry. This site will carry information on Precognition researches, and AN ON-LINE FORM WHICH ALLOWS YOU TO REGISTER IN REAL-TIME DREAMS THAT YOU FEEL MIGHT BE PRECOGNITIVE. [...] You are invited to record with us ANY dream(s) which you feel might be about the future, even if it looks extremely silly to you or makes no sense. Include as many details as possible, even, AND ESPECIALLY, if they seem trivial and of no significance at the moment. (Research shows that many times such details seem meaningless at the time exactly BECAUSE they are precognitive!).
- Central Premonitions Registry [arkiverad av Wayback Machine 15 april 2009]

Byrån hade inspirerats av den British Premonitions Bureau som startat i London året innan. Vad man än tror om chanserna för ett sådant företag att nå något som ens påminner om framgång, så hade man åtminstone kunnat tro att de skulle bli översköljda med rapporter. Så blev dock inte fallet, åtminstone inte för BPB: De första sex åren fick de sammanlagt 1206 rapporter, eller i snitt en rapport varannan dag. Och vad den resulterande spåkraften beträffar så var det besvikelse på ömse sidor Atlanten:
Några av rapporterna föreföll verkligen att utgöra förutsägelser av händelser med allmänt intresse, som när fjorton barn dog i en brand på ett boende för utvecklingsstörda, eller när ett tvillingpar stängdes inne i ett kylskåp och kvävdes ihjäl. Men det fanns inget tydligt mönster, och det kom aldrig någon flod av rapporter som alla syftade på samma händelse. Vidare så kom de flesta rapporterna som verkade äkta från ett litet antal personer som rapporterade många drömmar, och allt som allt fick man betydligt färre signifikanta fall [hur man nu räknade] än väntat. De två institutens mål uppnåddes inte och de stängdes efterhand ner.
- Jesse Hong Xiong, The Outline of Parapsychology (University Press of America 2009)

Idén till spådoms-byråerna hade kläckts efter en otäck katastrof i Wales 1966 (WP). Efteråt hade två undersökningar genomförts där man bad folk att rapportera in "sanndrömmar"; detta hände sig också i en tid då parapsykologi togs på betydligt större allvar än idag. Resultatet gav en tydlig, som man tyckte, indikation på att många människor förutsett händelsen i sina drömmar, och att det verkade vara en utmärkt idé att samla in sådana under organiserade former för att få åtminstone indikationer på framtida händelser. Erfarenheten visade desto tydligare att det är mycket lättare att förutspå saker i efterhand än i förväg.


* CPR är annars etablerad förkortning för cardiopulmonary resuscitation, det som på svenska kallas hjärt-lungräddning HLR. Var så god att hitta på lustifikationer på temat.

2017-02-16

När det klickar

Genom svaren konstaterades om han var en rätt gesäll, då han fick stanna i härbärget tillsvidare. Klickade det däremot, även i den obetydligaste detalj i formuläret, kördes gesällen utan vidare av.
- Carl Rudolf A:son Fredberg, Det gamla Göteborg (1921), sid 44
allt kändes så spännande och jag ville fortsätta o träffa min dejt, men där han kom på helt plötsligt "att det inte klickade" trots massor med positiva ord till mej och ett intensivt sms:ande och [...]
- Internet (2012)
"Det klickade direkt" –  JVM-målvakten klar som Ersbergs ersättare
- Mikael Hedberg och Patrik Sjöblom: Han ersätter Ersberg, Jönköpings-Posten 11 april 2016

Att något "klickar" betydde länge att det inte fungerar, en liknelse med ett skott som inte brinner av, där hanens slag inte resulterar i ett pang utan bara ett ynkligt klick.

Den betydelsen har sedan ett bra tag minskat i användning jämfört med en annan och motsatt betydelse: att det fungerar jättebra, en liknelse med en mekanism som går i lås. Den fick mycket god draghjälp av kungen när han intervjuades ang. sin senaste fjälla, även om det av citatet framgår att han inte myntat något nytt uttryck:
Då var det någonting som sa, som man alltid säger, 'klick', och sedan dess har det sagt 'klick' hela tiden.
- Carl XVI Gustaf (1972)

Det borde väl innebära vissa problem när ett ord inte bara har olika betydelser för olika talare (kanske även i olika sammanhang), utan när dessa betydelser dessutom är varandras motsatser. Man kan till exempel tänka sig någon göra sig lustig över kungens "sedan dess har det sagt 'klick' hela tiden" men jag har inte hittat något sådant. Däremot blir jag en liten smula orolig över om anonym (2012) kanske missförstod sin lovande dejt.

2017-02-15

Potentiellt "nobelpris i kvack" lovar gott

När affärsmannen Bengt Sjöberg diagnostiserades med lungcancer beslutade han sig för att donera två miljarder kronor till cancerforskning via den nybildade Sjöbergstiftelsen. Stiftelsen ska varje år dela ut mellan 60 till 70 miljoner till forskning inom cancer, hälsa och miljö.

Dessutom instiftades även Sjöbergspriset, där stiftelsen i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien varje år ska dela ut ett pris på en miljon dollar, cirka 8,9 miljoner svenska kronor, till en eller flera framstående cancerforskare. Nu har de första pristagarna utsetts.
- Amina Manzoor: Cancerforskare får Sjöbergpriset, DN 13 januari 2017

När Sjöbergs väldiga donation (större än självaste Alfreds) kungjordes väcktes farhågor om att det skulle kunna göra den redan penningstinna (vad branschen än själva påstår) kvackar-branschen ännu starkare.
Enligt hans [Sjöbergs] uppfattning har den svenska sjukvården helt monopoliserats av läkemedelsföretagen som drivs av ekonomiska incitament. Själv har han bekostat en alternativ behandling med immunförstärkande naturläkemedel i USA, parallellt med cellgiftsbehandlingen och en förändrad diet.

– Läkemedelsföretagen vill inte hitta botemedel. De vill utveckla läkemedel som förlänger livet så länge som möjligt till en väldigt hög kostnad för patienten eller sjukvården. Det är så klart deras inriktning och deras skyldighet att göra så mycket pengar som möjligt. Men det är inte säkert att det är det bästa för patienten, resonerar Bengt.

Därför kommer hans stiftelse fokusera på att utforska alternativa läkemedel och hur de kan användas i kombination med de traditionella, precis som han själv har behandlats. Anledningen till att han vill starta en egen stiftelse är för att han dessutom vill elda på en traditionellt sett långsam utveckling.
- Cecilia Vaccari: Han skänker två miljarder till cancerforskningen, Göteborgs-Posten 10 maj 2016

Men vad åtminstone priset beträffar, som med en miljon dollar ligger i nivå med de riktiga nobelprisen, så delas det ut av Kungliga Vetenskapsakademin. Och de har gjort ett gott val: Priset går inte till homeopater, antroposofer eller kvackare i bakpulver, utan till riktiga forskare.
Tony Hunters forskning handlar specifikt om hur det genom att blockera enzymet tyrosinkinas är möjligt att stoppa vissa cancerceller från att okontrollerat föröka sig. James Allison, som är professor vid University of Texas MD Anderson Cancer Center, har forskat om hur antikroppar tar bort immunförsvarets bromsar så att cancercellerna lättare kan angripas av kroppens eget immunförsvar.
- De får det första Sjöbergpriset, Dagens Medicin (TT) 14 februari 2017

2017-02-14

Charlie Chaplin deltog aldrig i en Chaplin-tävling

Den 7 februari 1914 släpptes filmen Kid Auto Races at Venice, California. I den fick världen för första gången se en liten mustaschprydd luffare med plommonstop, för liten jacka och alldeles för stora skor. Under den varma och, som man snart fick veta, ödesdigra sommaren 1914 slog Charlie Chaplins tramp igenom, och samtidigt som första världskriget rasade blev han en av USA:s största filmkändisar.

En tacksam metod för att spinna vidare på intresset var att arrangera look-alike-tävlingar i samband med filmvisningar. Exemplet ovan är typiskt och kommer från Poli Theatre i Bridgeport, Connecticut 1915.

Och så sägs det att Charlie själv drog på sig sin berömda utstyrsel och deltog i en sådan tävling ... Och hamnade på andra plats. Eller tredje? Eller vilken placering det nu var, men vann gjorde han åtminstone inte, enligt historien. Är den sann?

Här är det äldsta belägget som hittills grävts fram:
... He was a frightful failure, and came in twentieth.
- "How Charlie Chaplin Failed", The Straits Times (Singapore) 10 augusti 1920

Alltså: Lord Desborough (William Greenfell) var på en bättre middag och berättade en kul grej han hört av sin fru, som hört den av Mary Pickford ... Ser ju ut som vilken rolighet som helst, utan större anspråk på att vara sann.

Men den kan ju vara sann för det. På finfina Chronicling America gav sökningen "chaplin contest" gott om träffar i amerikansk dagspress under perioden 1915-1922, dock inget om att originalet skulle ha tävlat mot kopior. Inte heller litteratur i ämnet, i synnerhet standardverket My Father, Charlie Chaplin av Chaplin Jr., har med några uppgifter om att Chaplin Sr. skulle ha deltagit i någon sådan tävling, än mindre att han skulle ha fått ett överraskande dåligt resultat.

Det kan noteras att tidningsklippen som en idog mytknäckare letat upp kommer från Singapore, Nya Zeeland och Australien. Det skulle kunna bero på urval av källor, eller att historien om Chaplin-tävlingen myntades, eller åtminstone fick sin första ordentliga spridning, i brittiska kolonier.
The only real reference I have ever seen to this story is in English newspaper clippings from 1918, when Mary Pickford was in London at an Anglo Saxon Club dinner, and told a story to Lord Desborough who repeated it to the press that Charles Chaplin entered a Chaplin walk contest at a fair in the US and came in 20th.
- Mail från The Chaplin Office, www.charliechaplin.com

Nog är versionen från Paris (det är där "Chaplin-kontoret" ligger) misstänkt lik den i Times. Om superstjärnan Mary Pickford besökte England 1918, gissningsvis mot slutet av året, så borde det vara lätthittat i tidens press, men jag har inte funnit några sådana uppgifter. Hur som helst.

Den idoge mytknäckaren angav inte vem på Chaplin Office som vidtalats. Jag bad dem ta en titt på utredningen och frågade om några nya fakta i målet kommit. Svaret som följde var att den såg uttömmande och bra ut, liksom att
We have no new evidence to support the claim that Chaplin participated in a lookalike contest.
- Kate Guyonvarch, The Chaplin Office

Slutsatsen är, tills något annat visats, att Chaplin aldrig deltog i en Chaplin-tävling.

Huvudkälla: Signaturen "jozzas", Did Charlie Chaplin lose a Charlie Chaplin look-alike contest?, skeptics stack exchange 11 juni 2012

2017-02-13

Lördagsfråga 451: Försvunna filmer

  1. London after midnight (1927) med Lon Chaney, en av de mest eftersökta försvunna filmerna.
  2. Valeska Suratt medverkade 1915-17 i elva filmer, vilket var mycket blygsamt i det sammanhanget vid den tiden, men blev ändå riktigt känd. Icke desto mindre är alla filmerna numer försvunna; hela hennes karriär.
  3. A Woman of the Sea (1926) är ännu en förlorad film, vilket är desto mer anmärkningsvärt som producenten hette Charlie Chaplin.
  4. Finalen i melodifestivalen 1964 hölls i Köpenhamn och vanns, som bilden antyder, av Italien. Det hela sändes som vanligt i tv över hela Europa, även Sverige. Av sändningen återstår idag (skraltigt) ljud, en del stillbilder och korta sekvenser; det är allt.
Det fascinerande ämnet försvunna filmer (för hur intressanta skulle de här vara om man haft dem på tuben?) satte Tricky ögonaböj.

2017-02-12

Små gröna män och grå

Utomjordingar som Little Green Men, ibland förkortad LGM, är en riktigt inarbetad kliché.
LGM från 1908. "Knockers" = dumskallar, i detta sammanhang.

Även om begreppet förekommit tidigare blev det riktigt etablerat under UFO-vågen på 1950-talet. Till detta bidrog en egendomlig händelse 1955 där märkliga figurer i pressrapporteringen fick grön färg, trots att just den detaljen inte fanns i vittnesmålen. (En sannolik förklaring av Kelly-Hopkinsville encounter är en kombination av alkohol och ugglor.)

Men när en kliché når en viss nivå så blir den samtidigt allt svårare att ta på allvar. När de små gröna männen från Mars förekom i reklam, serier, tecknade filmer osv. så kunde de inte längre användas av de som gjorde anspråk på att verkligen ha mött utomjordingar. En ny och o-ironisk utomjording behövdes; inte någon av de fantasifulla (och förmodligen mer realistiska) som förekommer inom sf utan en någorlunda människolik figur som samtidigt är tillräckligt annorlunda och lätt igenkännlig för att utgöra en tydlig signal: "Jag kommer från en annan planet".

"... The gray skin and the large heads and the big, fluidy, black eyes that went on forever ..."
- Whitley Strieber, Communion (1987; sv. Närkontakt 1988)

Strieber är en författare av science fiction m.m. som på 80-talet gjorde sig extra känd för att inte bara beskriva möten med utomjordingar, utan även påstå att de var på riktigt. Vid samma tid började händelserna i Roswell att bli omtalade igen (det är svårt att tänka sig idag, men efter det allra första intresset 1947 så dröjde det trettio år innan de åter kom upp på den ufologiska dagordningen). Båda fallen togs på största allvar av de närmast sörjande, och därmed var det uteslutet att beskriva dem som små gröna män. Det var då som de gröna utomjordingarna blev grå, grays.

Sedan dess har de grå förekommit i diverse sammanhang, såväl "seriösa", där hela konceptet med utomjordingar på besök tas på största allvar, som mer avslappnade. Efterhand har de senare blivit allt vanligare. Frågan är hur mycket längre de ikoniska grå kan användas "på allvar", innan de får ersättas med en ny sort.